UA-81195550-2

NGUYEN LAW CORP

NGUYEN LAW CORP

Nghị định số 142/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 của Chính phủ
 

Nghị định số 142/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 của Chính phủ

Chi tiết văn bản số: 142/2016/NĐ-CP

 

Tên văn bản: Nghị định số 142/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 của Chính phủ về việc ngăn chặn xung đột thông tin trên mạng.
Loại văn bản: Nghị định
Lĩnh vực ban hành:
An ninh - An toàn
Công nghệ thông tin
Lĩnh vực kiểm toán:
Chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành:
Chính phủ
Số/Ký hiệu: 142/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành: 14/10/2016
Trích dẫn: Nghị định số 142/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 của Chính phủ về việc ngăn chặn xung đột thông tin trên mạng.
Người ký: Nguyễn Xuân Phúc

 

Link tải về file văn bản tại đây.

NGUYEN LAW CORP

NGUYEN LAW CORP

NGUYEN LAW CORP
NGUYEN LAW CORP