UA-81195550-2

NGUYEN LAW CORP

NGUYEN LAW CORP

Quyết định 50/2016/QĐ-TTg ngày 03/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ
 

Quyết định 50/2016/QĐ-TTg ngày 03/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ

Chi tiết văn bản số: 50/2016/QĐ-TTg

Tên văn bản: Quyết định 50/2016/QĐ-TTg ngày 03/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực ban hành:
Chính sách - Giảm nghèo
Chương trình MTQG
Nông nghiệp - Nông thôn - Nông dân
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán Dự án đầu tư và CTMTQG
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 50/2016/QĐ-TTg
Ngày ban hành: 03/11/2016
Trích dẫn: Quyết định 50/2016/QĐ-TTg ngày 03/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020
Người ký: Nguyễn Xuân Phúc

 

Link tải về file văn bản tại đây

NGUYEN LAW CORP

NGUYEN LAW CORP

NGUYEN LAW CORP
NGUYEN LAW CORP