UA-81195550-2

NGUYEN LAW CORP

NGUYEN LAW CORP

Thông tư 152/2016/TT-BTC ngày 17/10/2016 của Bộ Tài chính
 

Thông tư 152/2016/TT-BTC ngày 17/10/2016 của Bộ Tài chính

Chi tiết văn bản số: 152/2016/TT-BTC

 

Tên văn bản: Thông tư 152/2016/TT-BTC ngày 17/10/2016 của Bộ Tài chính về việc quy định quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực ban hành:
Giáo dục và đào tạo
Tài chính Nhà nước
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán Dự án đầu tư và CTMTQG
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Bộ Tài chính
Số/Ký hiệu: 152/2016/TT-BTC
Ngày ban hành: 17/10/2016
Trích dẫn: Thông tư 152/2016/TT-BTC ngày 17/10/2016 của Bộ Tài chính về việc quy định quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng
Người ký: Huỳnh Quang Hải

 

Link tải về file văn bản tại đây

NGUYEN LAW CORP

NGUYEN LAW CORP

NGUYEN LAW CORP
NGUYEN LAW CORP