UA-81195550-2

NGUYEN LAW CORP

NGUYEN LAW CORP

Hỏi đáp

 

Không mang chứng minh thư khi ra đường, bị phạt bao nhiêu tiền?

Ngày đăng: 28/07/2016 , Lượt xem: 816

Ai cũng vài lần ra đường mà quên mang CMND, vậy nếu bị kiểm tra mà quên mang CMND có bị phạt không?

Vợ sinh con, chồng được nghỉ bao lâu?

Ngày đăng: 27/07/2016 , Lượt xem: 446

Tôi được dự sinh vào ngày 4-8. Tôi được biết khi vợ sinh con thì chồng được nghỉ hưởng chế độ thai sản nhưng không rõ là được nghỉ bao nhiêu ngày. Nếu phải sinh mổ thì chồng tôi có được nghỉ bù thêm hay không?

Cách thức lập di chúc để di chúc có hiệu lực pháp luật. Bộ luật dân sự và các văn bản pháp luật liên quan quy định như thế nào?

Ngày đăng: 20/07/2016 , Lượt xem: 482

Cách thức lập di chúc để di chúc có hiệu lực pháp luật. Bộ luật dân sự và các văn bản pháp luật liên quan quy định như thế nào?

Hỏi đáp kế toán

Ngày đăng: 24/06/2016 , Lượt xem: 593

Khi đơn vị bán sản phẩm, hàng hoá và tiền hàng được trừ vào số đã nhận trước của khách hàng thì tổng giá thanh toán của số sản phẩm, hàng hoá này được ghi vào tài khoản nào?

Hỏi đáp doanh nghiệp

Ngày đăng: 24/06/2016 , Lượt xem: 658

HỎI: Giám đốc công ty TNHH do ai bầu hoặc thuê?

NGUYEN LAW CORP

NGUYEN LAW CORP

NGUYEN LAW CORP
NGUYEN LAW CORP