UA-81195550-2

NGUYEN LAW CORP

NGUYEN LAW CORP

Hỏi đáp

 

Hỏi đáp kế toán

Ngày đăng: 24/06/2016 , Lượt xem: 575

Khi đơn vị bán sản phẩm, hàng hoá và tiền hàng được trừ vào số đã nhận trước của khách hàng thì tổng giá thanh toán của số sản phẩm, hàng hoá này được ghi vào tài khoản nào?

Hỏi đáp doanh nghiệp

Ngày đăng: 24/06/2016 , Lượt xem: 633

HỎI: Giám đốc công ty TNHH do ai bầu hoặc thuê?

NGUYEN LAW CORP

NGUYEN LAW CORP

NGUYEN LAW CORP
NGUYEN LAW CORP