UA-81195550-2

Có thể chuyển đổi từ văn phòng đại diện thành chi nhánh được không?

Có thể chuyển đổi từ văn phòng đại diện thành chi nhánh được không?

Có thể chuyển đổi từ văn phòng đại diện thành chi nhánh được không?

 

Có thể chuyển đổi từ văn phòng đại diện thành chi nhánh được không?

Hỏi: Công ty tôi có trụ sở chính tại Thành phố Hồ Chí Minh và đang có kế hoạch thành lập một văn phòng đại diện tại Cần Thơ. Công ty tôi dự định sau một thời gian tìm hiểu thị trường phía nam, công ty sẽ chuyển đổi văn phòng đại diện thành chi nhánh. Tôi không rõ thủ tục chuyển đổi đó có phức tạp không, mong được luật sư tư vấn.

Qua thông tin bạn cung cấp, LUAT NGUYEN CORP., hiểu rằng công ty bạn có dự định sẽ chuyển đổi một văn phòng đại diện của công ty thành chi nhánh của công ty. LUAT NGUYEN CORP., xin tư vấn cho bạn như sau:

 Khoản 2, khoản 2 Điều 45 Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định:

“1. Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.

2. Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó”.

Như vậy, chi nhánh và văn phòng đại diện đều là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp nhưng có bản chất khác biệt. Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn hiện hành chỉ có quy định về:

(i) thành lập, đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp;

(ii) đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện;

(iii) tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo đối với chi nhánh, văn phòng đại diện.

(iv) chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện. Đối với việc chuyển đổi, chỉ có quy định về việc chuyển đổi giữa các loại hình Công ty với nhau mà không có quy định về việc chuyển đổi văn phòng đại diện thành chi nhánh và ngược lại. Vì vậy, không có cơ sở để công ty bạn thực hiện việc chuyển đổi văn phòng đại diện thành chi nhánh của công ty.

Nếu công ty bạn vẫn muốn thành lập văn phòng đại diện tại Cần Thơ và sau đó mới thành lập chi nhánh để thay thế văn phòng đại diện thì khi muốn thay đổi loại đơn vị phụ thuộc, công ty bạn có thể thực hiện lần lượt hoặc song song hai thủ tục sau:

(i) Chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện

(ii) Thành lập chi nhánh của công ty.

Mong rằng với câu trả lời trên giúp bạn có phương án tối ưu nhất để giải quyết vướng mắc của mình. Mọi ý kiến, thắc mắc vui lòng liên hệ để được tư vấn miễn phí: 0937 005 771 - 0981 658 771

Có thể chuyển đổi từ văn phòng đại diện thành chi nhánh được không?

NGUYEN LAW CORP

NGUYEN LAW CORP
NGUYEN LAW CORP