UA-81195550-2

Hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm theo thông tư 43/2018

Hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm theo thông tư 43/2018

Hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm theo thông tư 43/2018

 

Hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm theo thông tư 43/2018

Đây là nội dung nêu tại Thông tư 43/2018/TT-BCT về quản lý an toàn thực phẩm (ATTP) thuộc trách nhiệm của Bộ Công Thương.

 

Hình minh họa

 

Theo đó, đối với trường hợp đề nghị cấp lần đầu giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP, hồ sơ gồm:

- Đơn đề nghị theo Mẫu số 01a.


- Bản thuyết minh cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm vệ sinh ATTP theo Mẫu số 02a (với cơ sở sản xuất), 02b (với cơ sở kinh doanh) hoặc Mẫu số 02a và 02b (với cơ sở vừa sản xuất vừa kinh doanh).

 

- Bản vẽ sơ đồ mặt bằng sản xuất kinh doanh;

 

- Bản mô tả quy trình chế biến thực phẩm, bảo quản, vận chuyển, bày bán thức ăn đồ uống;

- Giấy xác nhận đủ sức khỏe/Danh sách tổng hợp xác nhận đủ sức khỏe của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm do cơ sở y tế cấp huyện trở lên cấp (bản sao có xác nhận của cơ sở).

- Giấy xác nhận đã được tập huấn kiến thức về ATTP/Giấy xác nhận kiến thức ATTP của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm (bản sao có xác nhận của cơ sở).

 

Quy trình xin cấp Giấy chứng nhận:


Bước 1: Nộp hồ sơ tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền;


Bước 2: Tiếp nhận, xử lý hồ sơ: Trong 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm tổ chức kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ; trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền phải có văn bản thông báo và yêu cầu cơ sở bổ sung hồ sơ trong vòng 30 ngày;


Bước 3:  Sở Công thương/ Bộ Công thương thành lập Đoàn thẩm định thực để thẩm định điều kiện an toàn thực phẩm tại cơ sở, kết quả của việc thẩm định phải ghi rõ “Đạt” hoặc “Không Đạt”;


Bước 4: Nếu kết quả thẩm định thực tế tại cơ sở là “Đạt” thì cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận cho cơ sở trong vòng 07 ngày kể từ ngày có kết quả thẩm định.


Thời hạn của Giấy chứng nhận: 03 năm kể từ ngày cấp.


Bộ Y Tế, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp là 3 cơ quan chịu trách nhiệm quản lý và cấp giấy chứng nhận.
Cách xác định: căn cứ vào ngành nghề sản xuất, kinh doanh của cơ sở. Sau đó đối chiếu với danh mục quản lý của từng bộ để xác định cơ quan cấp chứng nhận cho mình.


 Trường hợp kinh doanh tại TP.HCM, thì Chi cục an toàn thực phẩm HCM nay là Ban quản lý ATTP sẽ là nơi cấp giấy chứng nhậnNhư vậy, hồ sơ cấp lần đầu không còn yêu cầu nộp GCN đăng ký kinh doanh/GCN đăng ký doanh nghiệp/GCN đầu tư có ngành nghề sản xuất, kinh doanh thực phẩm so với quy định hiện hành tại Thông tư 58/2014/TT-BCT ngày 22/12/2014.

 

-----------

Ban thư ký (cập nhật)

Hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm theo thông tư 43/2018

NGUYEN LAW CORP

NGUYEN LAW CORP
NGUYEN LAW CORP