UA-81195550-2

Hủy hợp đồng đã công chứng có được không?

Hủy hợp đồng đã công chứng có được không?

Hủy hợp đồng đã công chứng có được không?

 

Hủy hợp đồng đã công chứng có được không?

LUAT NGUYEN CORP., chân thành cảm ơn câu hỏi của bạn

Đối với trường hợp của bạn LUAT NGUYEN CORP., có ý kiến tư vấn như sau:

Theo quy định của Luật đất đai 2013 thì việc đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký vào Sổ địa chính tại nơi đăng ký quyền sử dụng đất. Như vậy, các bên hoàn toàn có thỏa thuận về việc hủy hợp đồng chuyển nhượng đã công chứng.

 
 

 

Nếu các bên thống nhất hủy bỏ giao dịch thì hai bên tiến hành công chứng việc hủy bỏ hợp đồng. Thủ tục thực hiện theo quy định tại Điều 51 Luật công chứng. Theo đó, việc công chứng sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch đã được công chứng chỉ được thực hiện khi có sự thỏa thuận, cam kết bằng văn bản của tất cả những người đã tham gia hợp đồng, giao dịch đó.

Việc công chứng sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch đã được công chứng được thực hiện tại tổ chức hành nghề công chứng đã thực hiện việc công chứng đó và do công chứng viên tiến hành.

Về nguyên tắc sau khi đã giao kết hợp đồng, các bên đều có trách nhiệm thực hiện đúng và đầy đủ toàn bộ các quyền, nghĩa vụ đã thỏa thuận trong hợp đồng. Trong trường hợp chỉ có một bên đòi hủy hợp đồng, bên còn lại không đồng ý thì quyền yêu cầu Tòa án giải quyết theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp các bên tham gia hợp đồng, giao dịch có thỏa thuận khác.

Tuy nhiên, nếu có nghi ngờ về việc chuyển nhượng đất đai thuộc các trường hợp giao dịch dân sự vô hiệu thì bạn có thể yêu cầu Tòa án tuyên bố hợp đồng chuyển nhượng đất trên vô hiệu theo quy định của pháp luật.

LUAT NGUYEN CORP., luôn mong muốn mang lại cho quý khách hàng thông tin chính xác nhất, đầy đủ nhất. Mọi thắc mắc xin liên hệ để được tư vấn miễn phí: 0937 005 771 - 0981 685 771

 

Hủy hợp đồng đã công chứng có được không?

NGUYEN LAW CORP

NGUYEN LAW CORP
NGUYEN LAW CORP