UA-81195550-2

Làm thủ tục như thế nào để hưởng chế độ tử tuất?

Làm thủ tục như thế nào để hưởng chế độ tử tuất?

Làm thủ tục như thế nào để hưởng chế độ tử tuất?

 

Làm thủ tục như thế nào để hưởng chế độ tử tuất?

Bạn đọc hỏi: Doanh nghiệp của tôi vừa có nhân viên bị mất, vậy cần phải làm thủ tục gì để hưởng chế độ tử tuất và có thể nộp thủ qua phần mềm đóng BHXH hiện nay được không?

 

 

Theo Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam, quy định tại Điều 111 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, hồ sơ hưởng chế độ tử tuất đối với người đang đóng bảo hiểm xã hội bao gồm:

 

- Sổ bảo hiểm xã hội;

 

- Bản sao giấy chứng tử hoặc giấy báo tử hoặc bản sao quyết định tuyên bố là đã chết của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật;

 

- Tờ khai của thân nhân và biên bản họp của các thân nhân đối với trường hợp đủ điều kiện hưởng hằng tháng nhưng chọn hưởng trợ cấp tuất một lần;

 

- Biên bản điều tra tai nạn lao động, trường hợp bị tai nạn giao thông được xác định là tai nạn lao động thì phải có thêm biên bản tai nạn giao thông hoặc biên bản khám nghiệm hiện trường và sơ đồ hiện trường vụ tai nạn giao thông; bản sao bệnh án điều trị bệnh nghề nghiệp đối với trường hợp chết do bệnh nghề nghiệp;

 

- Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động đối với thân nhân bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

 

Do đó, bạn đọc căn cứ cụ thể nêu trên và xác định chết trong trường hợp nào để xác lập hồ sơ. Bạn có thể liên hệ với cơ quan bảo hiểm xã hội nơi đang đóng bảo hiểm xã hội để được hướng dẫn lập hồ sơ theo quy định.

 

Ngày 29/5/2017, BHXH Việt Nam đã ban hành Quyết định số 838/QĐ-BHXH về quy trình giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2017. Do vậy, để có thể nộp hồ sơ điện tử, đơn vị Bạn căn cứ quy định tại Quyết định số 838/QĐ-BHXH nêu trên để thực hiện.

 

------------------------
XC/Báo Tin tức

Làm thủ tục như thế nào để hưởng chế độ tử tuất?

NGUYEN LAW CORP

NGUYEN LAW CORP
NGUYEN LAW CORP