UA-81195550-2

Những đối tượng được nào được miễn giảm thuế thu nhập cá nhân năm 2017

Những đối tượng được nào được miễn giảm thuế thu nhập cá nhân năm 2017

Những đối tượng được nào được miễn giảm thuế thu nhập cá nhân năm 2017

 

Những đối tượng được nào được miễn giảm thuế thu nhập cá nhân năm 2017

Đó là những trường hợp miễn giảm thuế thu nhập cá nhân (TNCN) cho đối tượng nộp thuế gặp khó khăn do thiên tai, hoả hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo ảnh hưởng đến khả năng nộp thuế.

 

Hiện tại thì chưa có văn bản nào nói đến việc thay đổi chính sách về đối tượng được miễn, giảm thuế thu nhập cá nhân từ năm 2017. Như vậy, các đối tượng được miễn, giảm thuế thu nhập cá nhân trong năm 2016 sẽ được áp dụng theo quy định của pháp luật hiện hành.

 

Cụ thể theo bảng dưới đây:

 

 

 

-------------------------------------

Phòng tư vấn Cty Luật Nguyễn

 

Những đối tượng được nào được miễn giảm thuế thu nhập cá nhân năm 2017

NGUYEN LAW CORP

NGUYEN LAW CORP
NGUYEN LAW CORP