UA-81195550-2

Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

Pháp luật quy định như thế nào về bồi thường thiệt hại khi tai nạn giao thông xảy ra?

 

Pháp luật quy định như thế nào về bồi thường thiệt hại khi tai nạn giao thông xảy ra?

Hai bên không thống nhất tiền bồi thường tai nạn giao thông thì luật có quy định mức bồi thường tối đa không vượt quá số tháng lương cơ bản không? (Chị Nguyễn Thị Hồng, ngụ quận Gò Vấp hỏi)

Luật sư LUẬT NGUYỄN trả lời thắc mắc của bạn đọc như sau:

Theo Nghị quyết số 03/2006/NQ-HĐTP ngày 08/7/2006 của Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật dân sự về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng quy định:

Việc bồi thường thiệt hại do tính mạng bị xâm phạm được bồi thường bao gồm:

- Chi phí hợp lý cho việc cứu chữa, bồi dưỡng chăm sóc người bị thiệt hại trước khi chết.

 - Chi phí hợp lý cho việc mai táng.

- Khoản tiền cấp dưỡng cho những người mà người bị thiệt hại có nghĩa vụ cấp dưỡng trước khi chết.

 - Khoản tiền bù đắp tổn thất về tinh thần do tính mạng bị xâm phạm: Mức bồi thường khoản tiền bù đắp tổn thất về tinh thần trước hết do các bên thoả thuận. Nếu không thoả thuận được, thì mức bồi thường khoản tiền bù đắp tổn thất về tinh thần tối đa không quá 60 tháng lương tối thiểu do Nhà nước quy định tại thời điểm giải quyết bồi thường.

Việc bồi thường thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm được bồi thường bao gồm:

- Chi phí hợp lý cho việc cứu chữa, bồi dưỡng, phục hồi sức khoẻ và chức năng bị mất, bị giảm sút của người bị thiệt hại.

-  Thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút của người bị thiệt hại.

-  Chi phí hợp lý và phần thu nhập thực tế bị mất của người chăm sóc người bị thiệt hại trong thời gian điều trị.

- Khoản tiền bù đắp tổn thất về tinh thần do sức khoẻ bị xâm phạm: Tối đa không quá 30 tháng lương tối thiểu do Nhà nước quy định tại thời điểm giải quyết bồi thường.

 

Vậy, khi tai nạn giao thông xảy ra, nếu hai bên không thống nhất tiền bồi thường tai nạn giao thông thì các khoản bồi thường về chi phí hợp lý cho việc cứu chữa, bồi dưỡng chăm sóc người bị thiệt hại trước khi chết, chi phí hợp lý cho việc mai táng, khoản tiền cấp dưỡng cho những người mà người bị thiệt hại có nghĩa vụ cấp dưỡng trước khi chết (trường hợp bị xâm hại tính mạng); chi phí hợp lý cho việc cứu chữa, bồi dưỡng, phục hồi sức khoẻ và chức năng bị mất, bị giảm sút của người bị thiệt hại, thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút của người bị thiệt hại, chi phí hợp lý và phần thu nhập thực tế bị mất của người chăm sóc người bị thiệt hại trong thời gian điều trị (trường hợp bị xâm hại sức khỏe) sẽ được tính dựa trên thiệt hại thực tế.

Riêng khoản tiền bù đắp tổn thất về tinh thần thì tối đa không quá 30 tháng lương tối thiểu (trường hợp sức khỏe bị xâm hại); tối đa không quá 60 tháng lương tối thiểu (trường hợp tính mạng bị xâm hại).

 

 

LUAT NGUYEN CORP., rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, các câu hỏi từ Qúy khách hàng! 

Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

NGUYEN LAW CORP

NGUYEN LAW CORP
NGUYEN LAW CORP