UA-81195550-2

NGUYEN LAW CORP

NGUYEN LAW CORP

Kế hoạch kiểm tra chống thất thu thuế
 

Kế hoạch kiểm tra chống thất thu thuế

Nhằm mục đích nâng cao hiệu quả, hiệu lực của pháp luật, nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật thuế của người nộp thuế, bảo vệ quyền lợi, đảm bảo công bằng trong thực thi pháp luật giữa những người nộp thuế, Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ cho Bộ Tài chính phải quyết liệt chỉ đạo chống thất thu thuế nhất là trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ, các đối tượng nộp thuế theo hình thức khoán thuế ở các thành phố lớn.

Thực hiện nhiệm vụ trên, Bộ Tài chính đã ban hành kế hoạch kiểm tra chống thất thu thuế đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh và hộ kinh doanh trong lĩnh vực thương mại, ăn uống, dịch vụ. Theo đó, việc triển khai kiểm tra chống thất thu thuế sẽ được thực hiện trên phạm vi toàn quốc và tập trung nhiều hơn vào các tỉnh, thành phố lớn. như: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ, Khánh Hoà, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Bình Dương, Vĩnh Phúc, Quảng Ngãi, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu. Căn cứ để xác định đối tượng thuộc diện kiểm tra chống thất thu thuế thực hiện theo quy định hiện hành về quản lý rủi ro đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh và Hộ kinh doanh, trong đó lưu ý các yếu tố như: sử dụng diện tích lớn cho hoạt động kinh doanh; quy mô kinh doanh thực tế lớn hơn quy mộ kinh doanh khai báo; riêng đối với hộ kinh doanh tại địa bàn thành phố lớn như Hà Nội và Hồ Chí Minh thì tập trung vào các hộ kinh doanh có doanh thu lớn và sử dụng thường xuyên trên 10 lao động.


Tuy nhiên, Bộ Tài chính đã chỉ đạo việc kiểm tra phải thực hiện đúng quy định của pháp luật thuế một cách khách quan, bình đẳng. Cơ quan thuế và các cơ quan ban ngành phải có sự phối hợp đồng thuận theo sự chỉ đạo của cơ quan quản lý cấp trên. Thực hiện kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức. Kết hợp hài hoà các biện pháp kiểm tra, khảo sát, vận động, tuyên truyền, đấu tranh để người nộp thuế tự giác kê khai doanh thu sát với thực tế. Việc kiểm tra thuế được cơ quan thuế cấp trên thực hiện đối với cơ quan thuế cấp dưới theo các quy định hiện hành, việc kiểm tra chống thất thu thuế được thực hiện đối với Người nộp thuế thuộc diện quản lý của Chi cục Thuế.
Để việc triển khai được thống nhất, kịp thời, đúng yêu cầu của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế cũng đã có công văn chỉ đạo các Cục Thuế tỉnh, thành phố thực hiện kế hoạch kiểm tra chống thất thu thuế đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh và hộ kinh doanh trong lĩnh vực thương mại, ăn uống, dịch vụ; Thành lập ban chỉ đạo tại Cục Thuế; Xây dựng kế hoạch chi tiết; Thực hiện tuyên truyền và Báo cáo UBND để chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành tại địa phương phối hợp thực hiện, đạt hiệu quả, đúng mục đích.
 

NGUYEN LAW CORP

NGUYEN LAW CORP

NGUYEN LAW CORP
NGUYEN LAW CORP