UA-81195550-2

NGUYEN LAW CORP

NGUYEN LAW CORP

Quy định mới về thuế môn bài 2017
 

Quy định mới về thuế môn bài 2017

Theo cập nhập chuyên môn của Ban tư vấn quản trị doanh nghiệp, LUAT NGUYEN Corp xin được thông báo đến Quý doanh nghiệp các quy định mới về thuế môn bài như sau:

 

Link tải mẫu khai thuế môn bài năm 2017 tại đ​ây 

NGUYEN LAW CORP

NGUYEN LAW CORP

NGUYEN LAW CORP
NGUYEN LAW CORP