UA-81195550-2

NGUYEN LAW CORP

NGUYEN LAW CORP

Tin tức

 

PHÂN BIỆT ĐẦU TƯ KINH DOANH VÀ ĐIỀU KIỆN ĐẦU TƯ ĐỚI VỚI NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

Ngày đăng: 23/08/2017 , Lượt xem: 261

“Điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài” và “Điều kiện đầu tư kinh doanh” là hai khái niệm khác nhau. Theo đó, theo quy định tại Khoản 6 Điều 2 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP thì điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài là điều kiện nhà đầu...

CHÍNH THỨC THÔNG QUA ĐỀ ÁN “HỖ TRỢ PHỤ NỮ KHỞI NGHIỆP GIAI ĐOẠN 2017-2025”

Ngày đăng: 22/08/2017 , Lượt xem: 276

Ngày 30/6/2017, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành Quyết định số 939/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 – 2025”. Mục tiêu của Đề án là nâng cao nhận thức của phụ nữ về chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà...

THÁO GỠ KHÓ KHĂN, VƯƠNG MẮC CHO HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, KINH DOANH

Ngày đăng: 21/08/2017 , Lượt xem: 265

Đây là một trong những chỉ đạo nổi bật của Chính phủ tại Nghị quyết số 61/NQ-CP Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2017. Nghị định nêu rõ, với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội 6...

DỰ ÁN LUẬT SỬA 5 LUẬT THUẾ: CẢI CÁCH HỆ THỐNG THUẾ PHÙ HỢP THÔNG LỆ QUỐC TẾ

Ngày đăng: 19/08/2017 , Lượt xem: 260

Việc xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật Thuế gồm: Giá trị gia tăng (GTGT), Tiêu thụ đặc biệt (TTĐB), Thu nhập doanh nghiệp (TNDN), Thu nhập cá nhân (TNCN) và Thuế tài nguyên là cần thiết nhằm thực hiện mục tiêu cải cách, xây dựng hệ thống thuế đồng...

Chủ tịch HĐQT không được kiêm chức danh Tổng giám đốc

Ngày đăng: 17/08/2017 , Lượt xem: 315

Ngày 6/6/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng, bao gồm: Đại hội đồng cổ đông; Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát; Giao dịch với người có liên quan; Báo cáo và công bố thông tin.

TIÊU CHÍ, DANH MỤC NGÀNH, LĨNH VỰC THỰC HIỆN CHUYỂN ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN

Ngày đăng: 16/08/2017 , Lượt xem: 196

Ngày 17/7/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 31/2017/QĐ-TTg về tiêu chí, danh mục ngành, lĩnh vực thực hiện chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần. Theo đó, đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện chuyển thành công ty cổ phần khi đáp ứng đồng...

LUẬT HÓA CÁC NỘI DUNG DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ

Ngày đăng: 15/08/2017 , Lượt xem: 223

Cùng với các tổ chức kinh tế lớn, doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam đóng góp một phần không nhỏ trong sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Thực tế đã chứng minh, nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa đã thúc đẩy động lực tăng trưởng của nền kinh tế và trở thành...

MỘT SỐ NGÀNH NGHÊ KINH DOANH YÊU CẦU GIẤY PHÉP AN NINH, TRẬT TỰ

Ngày đăng: 14/08/2017 , Lượt xem: 247

Ngày 01/7/2016, Chính phủ ban hành Nghị định số 96/2016/NĐ-CP quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Theo đó, Nghị định này quy định điều kiện về an ninh, trật tự, công tác quản lý nhà nước và trách nhiệm của...

PHÂN BIỆT GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP VỚI CÁC TRƯỜNG HỢP CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG KHÁC CỦA DOANH NGHIỆP

Ngày đăng: 12/08/2017 , Lượt xem: 305

Các trường hợp tổ chức lại doanh nghiệp bao gồm: chia, tách, sáp nhập, hợp nhất và chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. Trong các cách thức tổ chức lại doanh nghiệp nêu trên, có một số trường hợp dẫn đến việc chấm dứt tồn tại của doanh nghiệp như đối với trường hợp...

DOANH NGHIỆP LO “SO VÓ” VÌ QUY ĐỊNH MỚI VỀ QUẢN LÝ THUẾ

Ngày đăng: 10/08/2017 , Lượt xem: 241

Nghị định 20/2017/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành đã thể hiện nỗ lực của cơ quan thuế trong việc chống thất thu ngân sách. Tuy nhiên, giới chuyên gia cho rằng, quy định về khống chế chi phí lãi vay được khấu trừ không quá 20% tiềm ẩn một số khả năng gây khó khăn cho các...

NGUYEN LAW CORP

NGUYEN LAW CORP

NGUYEN LAW CORP
NGUYEN LAW CORP