UA-81195550-2

NGUYEN LAW CORP

NGUYEN LAW CORP

Tin tức

 

Cảm xúc ngày doanh nhân Việt Nam 13/10

Ngày đăng: 10/10/2017 , Lượt xem: 373

Ngày Doanh nhân Việt Nam không đơn thuần chỉ là một ngày lễ kỷ niệm, mà nó còn là ngày để tôn vinh giới doanh nhân Việt Nam, phát động tinh thần kinh doanh trong xã hội; ngày đề cao vai trò, vị trí của giới doanh nhân Việt Nam trong hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo việc...

Những chính sách Lao động - Tiền lương có hiệu lực từ tháng 10/2017

Ngày đăng: 27/09/2017 , Lượt xem: 285

Đầu tư quỹ hưu trí không vượt quá 20% tổng giá trị tài sản, hỗ trợ tối đa 300 USD/người/tháng học sau tiến sỹ ở nước ngoài, quy định mới về thời điểm xét nâng bậc lương đối với sĩ quan... là những chính sách Lao động - Tiền lương có hiệu lực từ ngày 1/10/2017.

Cá nhân có thu nhập cao từ sản xuất nông nghiệp không phải nộp thuế

Ngày đăng: 29/08/2017 , Lượt xem: 262

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đã đưa đối tượng là cá nhân có thu nhập từ lợi tức cổ phần của thành viên HTX nông nghiệp, cá nhân là nông dân ký kết với DN tham gia "cánh đồng lớn" vào diện không chịu thuế TNCN.

DOANH NGHIỆP CÓ THÊM CƠ HỘI ĐƯỢC HOÀN THUẾ, GIẢM CHI PHÍ

Ngày đăng: 24/08/2017 , Lượt xem: 304

Dự án Luật sửa đổi 5 Luật về thuế đang được đưa ra lấy ý kiến có nhiều điểm mới nhằm tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi và nâng cao sức cạnh tranh cho doanh nghiệp (DN). Một trong số nhiều quy định mới đó là việc sửa đổi quy định về đối tượng chịu thuế giá trị...

PHÂN BIỆT ĐẦU TƯ KINH DOANH VÀ ĐIỀU KIỆN ĐẦU TƯ ĐỚI VỚI NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

Ngày đăng: 23/08/2017 , Lượt xem: 293

“Điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài” và “Điều kiện đầu tư kinh doanh” là hai khái niệm khác nhau. Theo đó, theo quy định tại Khoản 6 Điều 2 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP thì điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài là điều kiện nhà đầu...

CHÍNH THỨC THÔNG QUA ĐỀ ÁN “HỖ TRỢ PHỤ NỮ KHỞI NGHIỆP GIAI ĐOẠN 2017-2025”

Ngày đăng: 22/08/2017 , Lượt xem: 305

Ngày 30/6/2017, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành Quyết định số 939/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 – 2025”. Mục tiêu của Đề án là nâng cao nhận thức của phụ nữ về chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà...

THÁO GỠ KHÓ KHĂN, VƯƠNG MẮC CHO HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, KINH DOANH

Ngày đăng: 21/08/2017 , Lượt xem: 286

Đây là một trong những chỉ đạo nổi bật của Chính phủ tại Nghị quyết số 61/NQ-CP Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2017. Nghị định nêu rõ, với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội 6...

DỰ ÁN LUẬT SỬA 5 LUẬT THUẾ: CẢI CÁCH HỆ THỐNG THUẾ PHÙ HỢP THÔNG LỆ QUỐC TẾ

Ngày đăng: 19/08/2017 , Lượt xem: 287

Việc xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật Thuế gồm: Giá trị gia tăng (GTGT), Tiêu thụ đặc biệt (TTĐB), Thu nhập doanh nghiệp (TNDN), Thu nhập cá nhân (TNCN) và Thuế tài nguyên là cần thiết nhằm thực hiện mục tiêu cải cách, xây dựng hệ thống thuế đồng...

Chủ tịch HĐQT không được kiêm chức danh Tổng giám đốc

Ngày đăng: 17/08/2017 , Lượt xem: 370

Ngày 6/6/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng, bao gồm: Đại hội đồng cổ đông; Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát; Giao dịch với người có liên quan; Báo cáo và công bố thông tin.

TIÊU CHÍ, DANH MỤC NGÀNH, LĨNH VỰC THỰC HIỆN CHUYỂN ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN

Ngày đăng: 16/08/2017 , Lượt xem: 219

Ngày 17/7/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 31/2017/QĐ-TTg về tiêu chí, danh mục ngành, lĩnh vực thực hiện chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần. Theo đó, đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện chuyển thành công ty cổ phần khi đáp ứng đồng...

NGUYEN LAW CORP

NGUYEN LAW CORP

NGUYEN LAW CORP
NGUYEN LAW CORP