UA-81195550-2

10 Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2019

10 Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2019

10 Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2019

 

10 Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2019

Từ ngày 1/1/2019 sẽ 10 luật có hiệu lực thi hành, gồm các Luật An ninh mạng; Quy hoạch; sửa đổi, bổ sung 11 luật có quy định liên quan đến quy hoạch; Luật Lâm nghiệp; Luật Thủy sản;...

 

 

 1. Cấm tổ chức, cá nhân đăng các thông tin sau trên mạng xã hội

Luật An ninh mạng được Quốc hội thông qua ngày 12/6/2018 và chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2019.

Theo đó, Luật nghiêm cấm việc cung cấp, đăng tải, truyền đưa thông tin dưới đây trên trang thông tin điện tử, cổng thông tin điện tử hoặc chuyên trang trên mạng xã hội của cơ quan, tổ chức, cá nhân:

 • Thông tin tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam như xuyên tạc chính quyền nhân dân; gây chia rẽ giữa các dân tộc, tôn giáo; xúc phạm dân tộc, quốc kỳ, quốc huy, quốc ca, vĩ nhân, lãnh tụ,..;
 • Thông tin về kích động gây bạo loạn, phá rối an ninh, gây rối trật tự công cộng;
 • Thông tin về làm nhục, vu khống ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự, uy tín, nhân phẩm của tổ chức, cá nhân;
 • Thông tin bia đặt, sai sự thật về sản phẩm, hàng hóa, tiền, trái phiếu,… hoặc trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, thương mại điện tử,…;
 • Thông tin bịa đặt, sai sự thật gây hoang mang trong Nhân dân, gây thiệt hại cho hoạt động KTXH, gây khó khăn cho hoạt động của CQNN hoặc người thi hành công vụ, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác.

Và thông tin khác có nội dung xâm phạm an ninh quốc gia.

 

 1. Không thụ lý, giải quyết đơn tố cáo nặc danh

Tại Khoản 1 Điều 25 Luật tố cáo (có hiệu lực từ ngày 01/01/2019) có quy định không thụ lý, giải quyết đối với các đơn tố cáo nặc danh, cụ thể:

- Khi nhận được thông tin có nội dung tố cáo nhưng không rõ họ tên, địa chỉ của người tố cáo hoặc qua kiểm tra, xác minh không xác định được người tố cáo hoặc người tố cáo sử dụng họ tên của người khác để tố cáo hoặc thông tin có nội dung tố cáo được phản ánh không theo đúng hình thức quy định thì cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền không xử lý theo quy định của Luật tố cáo này;

- Tuy nhiên nếu đơn tố cáo có nội dung rõ ràng về người có hành vi vi phạm pháp luật, có tài liệu, chứng cứ cụ thể về hành vi vi phạm đó và có cơ sở để thẩm tra, xác minh thì cơ quan, tổ chức, cá nhân tiếp nhận tiến hành thanh tra, kiểm tra theo thẩm quyền hoặc chuyển đến cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền để tiến hành việc thanh tra, kiểm tra phục vụ cho công tác quản lý.

 

 1. Các biện pháp đặc biệt được áp dụng trong lệnh thiết quân luật

Luật quốc phòng 2018 được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 08/6/2018 quy định về các biện pháp đặc biệt được sử dụng  trong thời gian thi hành lệnh thiết quân luật, gồm:

 • Cấm hoặc hạn chế người, phương tiện đi lại; đình chỉ hoặc hạn chế hoạt động tại nơi công cộng;
 • Cấm biểu tình, đình công, bãi thị, bãi khóa, tụ tập đông người;
 • Bắt giữ hoặc cưỡng chế cá nhân, tổ chức có hoạt động xâm hại đến quốc phòng, an ninh phải rời khỏi hoặc cấm đi khỏi nơi cư trú hoặc một khu vực nhất định;
 • Huy động người, phương tiện của cơ quan, tổ chức, cá nhân;
 • Quản lý đặc biệt đối với các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, chất cháy, chất độc, chất phóng xạ; kiểm soát chặt chẽ cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, phương tiện thông tin, hoạt động báo chí, xuất bản, cơ sở in, sao chụp, việc thu thập, sử dụng thông tin.

Luật Quốc phòng 2018 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019, thay thế Luật quốc phòng 2005

 

 1. Điều kiện cấp phép hoạt động đo đạc bản đồ theo Luật mới

Ngày 14/6/2018 Quốc hội chính thức thông qua Luật Đo đạc và bản đồ 2018 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2019) quy định điều kiện cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ cho tổ chức như sau:

 • Là doanh nghiệp hoặc đơn vị sự nghiệp có chức năng, nhiệm vụ hoạt động đo đạc và bản đồ;
 • Người phụ trách kỹ thuật về đo đạc và bản đồ phải đáp ứng các yêu cầu sau:
  • Trình độ từ đại học trở lên chuyên ngành về đo đạc và bản đồ;
  • Có thời gian hoạt động thực tế ít nhất là 05 năm phù hợp với ít nhất một nội dung hoạt động đo đạc và bản đồ của tổ chức đề nghị cấp giấy phép hoặc có CCHN đo đạc và bản đồ hạng I;
  • Không đồng thời là người phụ trách kỹ thuật về đo đạc và bản đồ của tổ chức khác.
 • Có số lượng nhân viên kỹ thuật được đào tạo về đo đạc và bản đồ đáp ứng yêu cầu thực hiện các nội dung đề nghị cấp giấy phép;
 • Có phương tiện, thiết bị, công nghệ đo đạc và bản đồ phù hợp với quy định trong định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc và bản đồ để thực hiện một sản phẩm đo đạc và bản đồ thuộc nội dung đề nghị cấp giấy phép.

 

 1. Thêm nhiều tiêu chí đánh giá phong trào thể dục, thể thao quần chúng

Luật Thể dục, thể thao sửa đổi 2018 chính thức áp dụng từ ngày 01/01/2019 sửa đổi, bổ sung một số nội dung liên quan đến hoạt động thể dục, thể thao.

Đơn cử là phong trào thể dục, thể thao quần chúng được đánh giá bằng các tiêu chí như sau:

 • Số người tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên;
 • Số gia đình thể thao;
 • Số cộng tác viên thể dục, thể thao;
 • Số câu lạc bộ thể thao;
 • Số công trình thể thao;
 • Số giải thể thao tổ chức hằng năm.

Trước đây, phong trào thể dục, thể thao quần chúng chỉ được đánh giá bằng 02 chỉ tiêu: Số người tập luyện thường xuyên và gia đình thể thao. 

 

 1. Các căn cứ để điều chỉnh quy hoạch theo Luật Quy hoạch

Ngày 24/11/2017 Quốc hội chính thức thông qua Luật Quy hoạch 2017 (có hiệu lực từ 01/01/2019) quy định về việc lập, thẩm định, quyết định hoặc phê duyệt, công bố, thực hiện, đánh giá, điều chỉnh quy hoạch trong hệ thống quy hoạch quốc gia; trách nhiệm quản lý nhà nước về quy hoạch.

Theo Luật, việc điều chỉnh quy hoạch được thực hiện khi có một trong các căn cứ sau đây:

 • Có sự điều chỉnh mục tiêu của chiến lược phát triển KTXH, chiến lược phát triển ngành, lĩnh vực làm thay đổi mục tiêu của quy hoạch;
 • Có sự điều chỉnh của quy hoạch cao hơn làm thay đổi nội dung quy hoạch hoặc có sự mâu thuẫn với quy hoạch cùng cấp;
 • Có sự thay đổi, điều chỉnh địa giới hành chính làm ảnh hưởng đến tính chất, quy mô không gian lãnh thổ của quy hoạch;
 • Do tác động của thiên tai, biến đổi khí hậu, chiến tranh làm thay đổi mục tiêu, định hướng, tổ chức không gian lãnh thổ của quy hoạch;
 • Do biến động bất thường của tình hình KTXH làm hạn chế nguồn lực thực hiện quy hoạch;
 • Do sự phát triển của khoa học, công nghệ làm thay đổi cơ bản việc thực hiện quy hoạch;
 • Do yêu cầu bảo đảm quốc phòng, an ninh.

 

 1. Luật Thủy sản 2017 quy định về kiểm ngư

Kiểm ngư là khái niệm mới được nhắc đến tại Luật Thủy sản 2017 đã được Quốc hội khóa XIV kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 21/11/2017, thay thế cho Luật Thủy sản 2003.

Theo Luật, kiểm ngư là lực lượng chuyên trách của Nhà nước, thực hiện chức năng thực thi pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế có liên quan mà nước CHXHCN Việt Nam là thành viên về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản, cụ thể là các nhiệm vụ như:

 • Tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, thanh tra, điều tra, xử lý các vi phạm pháp luật, áp dụng các biện pháp ngăn chặn hành vi vi phạm theo quy định pháp luật;
 • Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật Việt Nam, pháp luật quốc tế, pháp luật các nước có liên quan trong lĩnh vực thủy sản; hướng dẫn ngư dân và tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về thủy sản;
 • Điều động lực lượng phối hợp tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn; tham gia công tác phòng, chống thiên tai;
 • Tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam trên các vùng biển theo quy định của pháp luật;
 • ...

Luật Thủy sản 2017 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019.

 

 1. Luật Lâm nghiệp 2017 nghiêm cấm thực hiện 09 hành vi sau

Luật Lâm nghiệp 2017 chính thức có hiệu lực áp dụng từ ngày 01/01/2019 nghiêm cấm thực hiện các hành vi vi phạm sau trong hoạt động lâm nghiệp:

 • Chặt, phá, khai thác, lấn, chiếm rừng trái quy định;
 • Đưa chất thải, hóa chất độc, chất nổ, chất cháy, chất dễ cháy, công cụ, phương tiện vào rừng trái quy định; chăn, dắt, thả gia súc, vật nuôi vào phân khu bảo vệ nghiêm ngặt của rừng đặc dụng, rừng mới trồng;
 • Săn, bắt, nuôi, nhốt, giết, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán động vật rừng, thu thập mẫu vật các loài thực vật rừng, động vật rừng trái quy định của pháp luật;
 • Hủy hoại tài nguyên rừng, hệ sinh thái rừng, công trình bảo vệ và phát triển rừng;
 • Vi phạm quy định về PCCC rừng; phòng, trừ sinh vật gây hại rừng; quản lý các loài ngoại lai xâm hại; dịch vụ môi trường rừng;
 • Tàng trữ, mua bán, vận chuyển,... lâm sản trái quy định của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà nước CHXHCN Việt Nam là thành viên;
 • Khai thác tài nguyên thiên nhiên, tài nguyên khoáng sản, môi trường rừng trái quy định của pháp luật; xây dựng, đào, bới, đắp đập, ngăn dòng chảy tự nhiên và các hoạt động khác trái quy định của pháp luật làm thay đổi cấu trúc cảnh quan tự nhiên của hệ sinh thái rừng;
 • Giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi rừng, chuyển loại rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng trái quy định của pháp luật; cho phép khai thác, vận chuyển lâm sản trái quy định của pháp luật; chuyển đổi diện tích rừng, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, thế chấp, góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng rừng, quyền sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng trái quy định của pháp luật; phân biệt đối xử về tôn giáo, tín ngưỡng và giới trong giao rừng, cho thuê rừng;
 • Sử dụng nguyên liệu trong chế biến lâm sản trái quy định pháp luật.

 

 1. Sửa đổi nội dung của 11 Luật liên quan đến Quy hoạch từ 01/01/2019

Ngày 15/6/2018 Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Luật có liên quan đến quy hoạch. Cụ thể là các Luật sau:

 • Luật An toàn thực phẩm;
 • Luật Công chứng;
 • Luật Dược;
 • Luật Đầu tư;
 • Luật Đầu tư công;
 • Luật Điện lực;
 • Luật Hóa chất;
 • Luật Khoa học và công nghệ;
 • Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá;
 • Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả;
 •  Luật Trẻ em.

Chi tiết nội dung được sửa đổi, bổ sung xem tại qua Luật sửa đổi, bổ sung 11 Luật có liên quan đến quy hoạch có hiệu lực từ ngày 01/01/2019.

 

 1. Sửa đổi nhiều điều, khoản của Luật xây dựng từ 01/01/2019

Ngày 20/11/2018 Quốc hội tiếp tục thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật liên quan đến quy hoạch như: Luật đất đai, Luật xây dựng, Luật Giao thông đường bộ,…

Nổi bật có Luật xây dựng được sửa đổi, bổ sung một số điều từ ngày 01/01/2019 như sau:

 • Điều 37 về quy hoạch xây dựng;
 • Mục 2 Chương II về quy hoạch xây dựng vùng;
 • Điều 24 về đối tượng và trách nhiệm lập quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù;
 • Điều 34 về thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng;
 • Điều 35 về điều kiện điều chỉnh quy hoạch xây dựng 

 

 

--------------------

Ban thư ký cập nhật

10 Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2019

NGUYEN LAW CORP

NGUYEN LAW CORP
NGUYEN LAW CORP