UA-81195550-2

Chính thức tăng lương tối thiểu vùng áp dụng từ 01/01/2019

Chính thức tăng lương tối thiểu vùng áp dụng từ 01/01/2019

Chính thức tăng lương tối thiểu vùng áp dụng từ 01/01/2019

 

Chính thức tăng lương tối thiểu vùng áp dụng từ 01/01/2019

Ngày 16/11/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định 157/2018/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

 

Chính thức tăng lương tối thiểu vùng áp dụng từ 01/01/2019 (Hình minh họa)

 

Theo đó mức lương tối thiểu vùng áp dụng trong năm 2019 được quy định như sau:

 

- Mức 4.180.000 đồng/tháng áp dụng cho các doanh nghiệp thuộc vùng I (tăng 200.000 đồng so với quy định hiện hành);

 

- Mức 3.710.000 đồng/tháng áp dụng cho các doanh nghiệp thuộc vùng II (tăng 180.000 đồng so với quy định hiện hành);

 

- Mức 3.250.000 đồng/tháng áp dụng cho các doanh nghiệp thuộc vùng III (tăng 160.000 đồng so với quy định hiện hành);

 

- Mức 2.920.000 đồng/tháng áp dụng cho các doanh nghiệp thuộc vùng IV (tăng 160.000 đồng so với quy định hiện hành).

 

Xem nội dung chi tiết tại Nghị định 157/2018/NĐ-CP có hiệu lực ngày 01/01/2019, thay thế Nghị định 141/2017/NĐ-CP

 

------------

Ban thư ký cập nhật

 

Chính thức tăng lương tối thiểu vùng áp dụng từ 01/01/2019

NGUYEN LAW CORP

NGUYEN LAW CORP
NGUYEN LAW CORP