UA-81195550-2

THÔNG BÁO VỀ VIỆC NỘP MẪU 06/GTGT ÁP DỤNG CHO KỲ TÍNH THUẾ 2017-2018.

THÔNG BÁO VỀ VIỆC NỘP MẪU 06/GTGT ÁP DỤNG CHO KỲ TÍNH THUẾ 2017-2018.

THÔNG BÁO VỀ VIỆC NỘP MẪU 06/GTGT ÁP DỤNG CHO KỲ TÍNH THUẾ 2017-2018.

 

THÔNG BÁO VỀ VIỆC NỘP MẪU 06/GTGT ÁP DỤNG CHO KỲ TÍNH THUẾ 2017-2018.

Theo cập nhập chuyên môn của Ban tư vấn quản trị doanh nghiệp, LUAT NGUYEN Corp xin được thông báo đến Quý doanh nghiệp các quy định mới có hiệu lực từ tháng 7/2015 như sau:

 

THÔNG BÁO VỀ VIỆC NỘP MẪU 06/GTGT

ÁP DỤNG CHO KỲ TÍNH THUẾ 2017-2018.

I/ ĐỐI TƯỢNG:

* DN có tổng doanh thu chịu thuế GTGT dưới 1 tỷ đồng thuộc các trường hợp sau:

  1. DN thành lập từ quý I/2014 đến quý III/2014 (tháng 01/2014 đến 09/2014).
  2. DN thành lập trong quý IV/2015.
  3. DN thành lập từ quý I/2016 đến quý III/2016 (tháng 01/2016 đến 09/2016).
  4. DN tạm ngưng, bỏ địa chỉ, hoạt động trở lại trong năm 2016.

* DN mới thành lập quý 4/2016 nộp mẫu 06/GTGT trước hạn báo cáo thuế quý 4/2016

 

II/ HẠN NỘP:

Chậm nhất là ngày 20/12/2016.

III/ CÁCH XÁC ĐỊNH DOANH THU CHỊU THUẾ GTGT:

Căn cứ vào quy định tại Khoản 2, Điều 12 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013:

  1. Doanh thu chịu thuế GTGT do DN tự xác định căn cứ vào tổng cộng chỉ tiêu [27] “Hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế GTGT” trên các Tờ khai thuế GTGT từ tháng 11/2015 hết tháng 10/2016 hoặc trên Tờ khai thuế GTGT quý 4/2015 đến hết quý 3/2016. (Lưu ý không căn cứ vào Doanh thu của BC Quyết toán thuế TNDN)
  2. Đối với DN thành lập từ quý I/2016 đến quý III/2016 hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2016 không đủ 12 tháng thì xác định doanh thu ước tính của năm như sau: Tổng cộng chỉ tiêu “Tổng doanh thu của HHDV bán ra chịu thuế GTGT” trên Tờ khai thuế GTGT của kỳ tính thuế các tháng hoạt động sản xuất kinh doanh chia (:) số tháng hoạt động sản xuất kinh doanh và nhân với (x) 12 tháng.
  3. Thời gian áp dụng ổn định phương pháp tính thuế là 2 năm liên tục: 2017, 2018.

IV/ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TẠM NGƯNG HOẶC CÓ THÔNG BÁO BỎ ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH.

  1. ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TẠM NGƯNG KINH DOANH:

Căn cứ quy định tại Công văn 3550/TCT-KK ngày 10/08/2016 của Tổng Cục Thuế thì sau thời hạn tạm nghỉ kinh doanh:

DN tiếp tục thực hiện phương pháp tính thuế giá trị gia tăng đã áp dụng trước thời gian tạm nghỉ kinh doanh đến hết năm dương lịch đầu tiên sau khi hoạt động kinh doanh trở lại.

Đến trước ngày 20/12 của năm dương lịch đầu tiên sau khi hoạt động kinh doanh trở lại, người nộp thuế căn cứ vào cách xác định doanh thu quy định tại khoản 2 Điều 12 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính để áp dụng phương pháp tính thuế giá trị gia tăng cho chu kỳ ổn định 02 năm tiếp theo.

  1. ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP ĐÃ CÓ THÔNG BÁO CƠ SỞ KINH DOANH BỎ ĐỊA CHỈ KINH DOANH:

Căn cứ theo quy định tại Công văn số 10558/CT-TTHT ngày 11/11/2015 của Cục thuế Tp.Hồ Chí Minh:

Đối với những DN đã có “TB cơ sở KD bỏ địa chỉ KD”và chưa nộp mẫu 06/GTGT cho cơ quan thuế nay các DN đã thực hiện đầy đủ các thủ tục để hoạt động trở lại thì các DN này nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên GTGT.

(Thông báo trên của chi cục thuế Quận 12, do hiện tại ban tư vấn chưa kiểm tra được công văn 10558/CT-TTHT nên doanh nghiệp bỏ địa chỉ đã hoàn thành thủ tục mở mã số thuế vẫn nộp mẫu 06/GTGT trước 20/12 để được xem xét khấu trừ).

 

 

Qua thông báo này, LUAT NGUYEN Corp thông báo để Quý doanh nghiệp lưu ý một số điểm mới theo quy định nêu trên. 

Một lần nữa LUAT NGUYEN Corp chân thành cảm ơn sự tín nhiệm của Quý doanh nghiệp.

Quý Doanh nghiệp chưa rõ, vui lòng liên hệ : 0903 87 87 80 gặp Luật sư Oanh

Trân trọng!

 

-------------------------------------------

Phòng tư vấn Công ty LUẬT NGUYỄN

THÔNG BÁO VỀ VIỆC NỘP MẪU 06/GTGT ÁP DỤNG CHO KỲ TÍNH THUẾ 2017-2018.

NGUYEN LAW CORP

NGUYEN LAW CORP
NGUYEN LAW CORP