UA-81195550-2

Thông báo về xác định lại chu kỳ kê khai thuế GTGT theo quý

Thông báo về xác định lại chu kỳ kê khai thuế GTGT theo quý

Thông báo về xác định lại chu kỳ kê khai thuế GTGT theo quý

 

Thông báo về xác định lại chu kỳ kê khai thuế GTGT theo quý

Theo cập nhập chuyên môn của Ban tư vấn quản trị doanh nghiệp, LUAT NGUYEN Corp xin được thông báo đến Quý doanh nghiệp các quy định như sau:

 

THÔNG BÁO

VỀ XÁC ĐỊNH LẠI CHU KỲ KHAI THUẾ GTGT QUÝ

 

Khai thuế GTGT quý/tháng ổn định trọn năm dương lịch, theo chu kỳ 3 năm, chu kỳ đầu tiên từ 01/10/2014 đến 31/12/2016

 

Các trường hợp doanh nghiệp hết chu kỳ khai thuế GTGT trong năm 2016, và bắt đầu chu kỳ 3 năm mới 2017-2019, bao gồm:

 

1.Doanh nghiệp đã khai thuế theo quý từ trước quý 4 năm 2014 và tiếp tục khai thuế GTGT theo quý trong năm 2016

 

2.Doanh nghiệp thành lập từ tháng 1 năm 2013 trở về trước (tức đã hoạt động đủ 12 tháng trong năm 2013)

 

3.Doanh nghiệp thành lập từ tháng 2 năm 2015 đến hết tháng 1 năm 2016 (tức công ty đã hoạt động đủ 12 tháng trong năm dương lịch đầu tiên là năm 2016)

 

Theo quy định tại khoản 2 Điều 11 Thông tư hợp nhất số 18/VBHN-BTC về thuế GTGT, cả 3 trường hợp trên, chu kỳ khai thuế của doanh nghiệp đều kết thúc vào ngày 31/12/2016.

 

Các trường hợp trên, ngay sau khi hết 2016, doanh nghiệp cần nhanh chóng xác định doanh thu trên hay dưới 50 tỷ. Trường hợp doanh thu từ 50 tỷ trở xuống, thì khai thuế GTGT theo quý trong 3 năm: 2017, 2018, 2019. Ngược lại, doanh thu năm 2016 trên 50 tỷ, doanh nghiệp nộp báo cáo thuế GTGT theo tháng cho chu kỳ mới.

 

Chú ý: công ty đang khai thuế theo quý thì không chờ đến hạn báo cáo thuế quý 4.2016 mới tính doanh thu năm, mà phải làm chậm nhất trước ngày 20/2/2017, vì sẽ bị trễ hạn nộp tờ khai nếu doanh nghiệp chuyển sang khai tháng cho chu kỳ mới.

 

Qua thông báo này, LUAT NGUYEN Corp thông báo để Quý doanh nghiệp lưu ý một số điểm mới theo quy định nêu trên. 

Một lần nữa LUAT NGUYEN Corp chân thành cảm ơn sự tín nhiệm của Quý doanh nghiệp.

Quý Doanh nghiệp chưa rõ, vui lòng liên hệ : 0903 87 87 80 gặp Luật sư Oanh

Trân trọng!

 

------------------------------------------------------

Phòng tư vấn Công ty LUẬT NGUYỄN

Thông báo về xác định lại chu kỳ kê khai thuế GTGT theo quý

NGUYEN LAW CORP

NGUYEN LAW CORP
NGUYEN LAW CORP