10 luật chính thức có hiệu lực từ ngày 01/7/2024

10 luật chính thức có hiệu lực từ ngày 01/7/2024

Ngày 01/7/2024, nhiều luật mới sẽ chính thức có hiệu lực mang đến nhiều thay đổi quan trọng trong nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội. Dưới đây là danh sách:

10-luat-chinh-thuc-co-hieu-luc-tu-01-07-2024
Hình minh hoạ

10 luật chính thức có hiệu lực từ ngày 01/7/2024

Luật Căn cước 2023

Luật Căn cước 2023 nhằm cải tiến và hiện đại hóa hệ thống quản lý căn cước công dân, giúp tăng cường quản lý nhà nước và thuận tiện hơn cho người dân. Luật này sẽ tích hợp nhiều thông tin hơn vào thẻ căn cước, đồng thời bảo vệ quyền riêng tư và dữ liệu cá nhân của công dân.

Nổi bật của Luật căn cước 2023 là bổ sung thêm các đối tượng được cấp thẻ căn cước, cụ thể:

 • Công dân Việt Nam dưới 14 tuổi cấp thẻ căn cước theo nhu cầu; công dân Việt Nam không đủ điều kiện đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú nếu được cập nhật thông tin nơi ở hiện tại vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
 • Lần đầu tiên trẻ em dưới 6 tuổi được cấp thẻ căn cước. Để cấp căn cước cho trẻ em, người đại diện hợp pháp của người dưới 6 tuổi làm thủ tục thông qua cổng dịch vụ công hoặc ứng dụng định danh quốc gia. Cơ quan chức năng không thu nhận thông tin nhân dạng và sinh trắc học đối với người dưới 6 tuổi.

Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở 2023

Luật này quy định về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và chế độ chính sách đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự tại cơ sở. Đây là một bước tiến quan trọng nhằm tăng cường công tác bảo vệ an ninh trật tự tại các địa phương, đặc biệt là các khu vực nông thôn và vùng sâu, vùng xa.

Luật Các tổ chức tín dụng 2024

Luật Các tổ chức tín dụng 2024 được sửa đổi nhằm tăng cường giám sát, quản lý và bảo đảm sự ổn định của hệ thống tài chính. Luật này đưa ra những quy định mới về quản trị rủi ro, thanh khoản và các yêu cầu vốn đối với các tổ chức tín dụng, đảm bảo sự phát triển bền vững của hệ thống tài chính.

Điểm nổi bật trong Luật Các tổ chức tín dụng 2024 là quy định nghiêm cấm bán sản phẩm bảo hiểm không bắt buộc với việc cung ứng sản phẩm, dịch vụ ngân hàng dưới mọi hình thức.

Luật Giao dịch điện tử 2023

Luật Giao dịch điện tử 2023 cập nhật các quy định liên quan đến giao dịch điện tử, nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của nền kinh tế số. Luật này tạo ra khung pháp lý rõ ràng cho các giao dịch điện tử, bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng và doanh nghiệp trong môi trường số.

Điểm nổi bật trong Luật giao dịch điện tử 2023 là bổ sung quy định các hành vi bị nghiêm cấm trong giao dịch điện tử gồm:

 • Lợi dụng giao dịch điện tử xâm phạm đến lợi ích quốc gia, dân tộc, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, lợi ích công cộng, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân;
 • Cản trở hoặc ngăn chặn trái pháp luật quá trình tạo ra, gửi, nhận, lưu trữ thông điệp dữ liệu hoặc có hành vi khác nhằm phá hoại hệ thống thông tin phục vụ giao dịch điện tử;
 • Thu thập, cung cấp, sử dụng, tiết lộ, hiển thị, phát tán, kinh doanh trái pháp luật thông điệp dữ liệu.
 • Giả mạo, làm sai lệch hoặc xóa, hủy, sao chép, di chuyển trái pháp luật một phần hoặc toàn bộ thông điệp dữ liệu; tạo ra thông điệp dữ liệu nhằm thực hiện hành vi trái pháp luật;
 • Gian lận, giả mạo, chiếm đoạt hoặc sử dụng trái pháp luật tài khoản giao dịch điện tử, chứng thư điện tử, chứng thư chữ ký điện tử, chữ ký điện tử; cản trở việc lựa chọn thực hiện giao dịch điện tử…

Luật Viễn thông 2023

Luật Viễn thông 2023 điều chỉnh các hoạt động liên quan đến dịch vụ viễn thông, cơ sở hạ tầng và an ninh mạng. Luật này khuyến khích sự cạnh tranh lành mạnh, nâng cao chất lượng dịch vụ và đảm bảo an ninh thông tin trong lĩnh vực viễn thông.

Luật Giá 2023

Luật Giá 2023 điều chỉnh các quy định về quản lý, kiểm soát và định giá hàng hóa, dịch vụ. Luật này nhằm tăng cường minh bạch và công bằng trong việc định giá, bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng và thúc đẩy sự phát triển bền vững của thị trường.

Điểm mới của Luật này quy định 6 mặt hàng không áp dụng Luật Giá năm 2023 gồm:

 1. Giá đất (thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai);
 2. Giá nhà ở (thực hiện theo quy định của pháp luật về nhà ở);
 3. Giá điện và giá các dịch vụ về điện (thực hiện theo quy định của pháp luật về điện lực; giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh (được thực hiện theo quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh);
 4. Học phí, giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo, giáo dục nghề nghiệp (thực hiện theo quy định của pháp luật về giáo dục, giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp);
 5. Tiền bản quyền khi khai thác, sử dụng tác phẩm, bản ghi âm, ghi hình trong trường hợp giới hạn quyền tác giả, giới hạn quyền liên quan, tiền đền bù đối với quyền sử dụng sáng chế được chuyển giao theo quyết định bắt buộc trong trường hợp người được chuyển giao quyền sử dụng sáng chế và người nắm độc quyền sử dụng sáng chế không thỏa thuận được;
 6. Tiền đền bù đối với quyền sử dụng giống cây trồng (được chuyển giao theo quyết định bắt buộc được thực hiện theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ).

Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2023

Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2023 cập nhật và mở rộng các quyền của người tiêu dùng, đồng thời tăng cường trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc cung cấp sản phẩm, dịch vụ. Luật này tạo ra cơ chế giải quyết tranh chấp và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng hiệu quả hơn.

Điểm đáng chú ý của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023 là nghiêm cấm tổ chức, cá nhân bán hàng đa cấp với các hành vi như:

 • Yêu cầu người khác phải đặt cọc, nộp một khoản tiền hoặc mua một số lượng hàng hóa nhất định để tham gia bán hàng đa cấp;
 • Cung cấp thông tin gian dối, gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng, cá nhân tham gia bán hàng đa cấp;
 • Kinh doanh theo phương thức đa cấp không có giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp;
 • Kinh doanh theo phương thức đa cấp đối với dịch vụ hoặc hình thức khác không phải là mua bán hàng hóa;
 • Phát triển mạng lưới bán hàng đa cấp không dựa trên giao dịch mua bán hàng hóa.

Luật Phòng thủ dân sự 2023

Luật Phòng thủ dân sự 2023 đưa ra các quy định về tổ chức, nhiệm vụ và hoạt động của lực lượng phòng thủ dân sự. Luật này nhằm tăng cường năng lực phòng thủ dân sự, bảo vệ an ninh quốc gia và an toàn cộng đồng trước các mối đe dọa.

Luật Hợp tác xã 2023

Luật Hợp tác xã 2023 sửa đổi các quy định liên quan đến tổ chức và hoạt động của hợp tác xã, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của các hợp tác xã. Luật này khuyến khích sự tham gia của cộng đồng và nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã.

Luật Tài nguyên nước 2023

Luật Tài nguyên nước 2023 điều chỉnh các quy định về quản lý, khai thác và bảo vệ tài nguyên nước. Luật này nhằm đảm bảo sự sử dụng bền vững và hiệu quả các nguồn tài nguyên nước, bảo vệ môi trường và đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội.

Những luật này sẽ mang đến nhiều thay đổi tích cực và toàn diện, góp phần vào sự phát triển bền vững của đất nước. Người dân và doanh nghiệp cần nắm vững các quy định mới để đảm bảo tuân thủ và tận dụng những lợi ích mà các luật này mang lại.

Xem thêm >>> Các tin tức khác

——————

Ban truyền thông Luật Nguyễn

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on pinterest
Share on skype

Bạn có thể quan tâm

Scroll to Top