2 lý do bạn cần làm sổ đỏ trong năm 2023

2 lý do bạn cần làm sổ đỏ trong năm 2023

Nếu như bạn đang sử dụng đất không có giấy tờ, thuộc trường hợp lấn chiếm do quá tình khai hoang, di cư, du canh… và đáp ứng các điều kiện còn lại để được công nhận quyền sử dụng đất, bạn nên đi làm Sổ đỏ ngay trước khi dự thảo Luật mới được thông qua vào cuối năm nay.

2-ly-do-ban-can-lam-so-do-trong-nam-2023
2 lý do bạn cần làm sổ đỏ trong năm 2023. (Hình minh họa)

2 lý do bạn cần làm sổ đỏ trong năm 2023

I. Quy định khắt khe hơn về điều kiện cấp Sổ cho đất không có giấy tờ

Thay đổi điều kiện công nhận đất không có giấy tờ

Tại Điều 137 của dự thảo Luật Đất đai, việc công nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất mà không có giấy tờ được chia thành 02 trường hợp cụ thể, gồm:

Trường hợp 1:

Trước ngày 01/7/2014, nếu hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trước ngày này mà không có giấy tờ để chứng minh quyền sử dụng, có hộ khẩu thường trú tại địa phương, trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối tại vùng có có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, nay được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất xác nhận là người đã sử dụng đất ổn định, không có tranh chấp thì được công nhận quyền sử dụng đất và không phải nộp tiền sử dụng đất.
So với quy định hiện hành tại Luật Đất đai 2013, quy định này không có sự thay đổi.

Trường hợp 2:

Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không có các giấy tờ mà không thuộc trường hợp 1 thì được công nhận quyền sử dụng đất nếu có các điều kiện như sau:

  • a) Thửa đất sử dụng vào mục đích nông nghiệp không thuộc trường hợp lấn, chiếm, tranh chấp đất đai;
  • b) Thửa đất sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp không thuộc trường hợp lấn, chiếm, tranh chấp đất đai, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đối với nơi đã có quy hoạch và phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định. Sự thay đổi lớn nằm ở trường hợp thứ 2.

Đất lấn, chiếm hết cơ hội được công nhận quyền sử dụng

Theo dự thảo này, ngoài trường hợp 1, hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không có các giấy tờ chỉ được công nhận quyền sử dụng đất nếu có các điều kiện:

  • Thửa đất sử dụng vào mục đích nông nghiệp không thuộc trường hợp lấn, chiếm, tranh chấp đất đai;
  • Thửa đất sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp không thuộc trường hợp lấn, chiếm, tranh chấp đất đai, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đối với nơi đã có quy hoạch và phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.

Mà trên thực tế hiện nay, trường hợp “lấn, chiếm đất” do khai hoang, du canh, di cư… lại vô cùng phổ biến.

Trước đây, các trường hợp này không có giấy tờ vẫn có cơ hội được cấp Sổ đỏ, còn sắp tới, khi dự thảo Luật Đất đai mới được thông qua, cơ hội này sẽ hoàn toàn không còn nữa.

Vì vậy, nếu như đang sử dụng đất không có giấy tờ, thuộc trường hợp lấn chiếm do quá tình khai hoang, di cư, du canh… và đáp ứng các điều kiện còn lại để được công nhận quyền sử dụng đất, bạn nên đi làm Sổ đỏ ngay trước khi dự thảo Luật mới được thông qua.

Cũng theo dự thảo này, nếu bạn không kịp đi làm Sổ đỏ, mảnh đất mà bạn đang sử dụng có nguồn gốc từ đất lấn, chiếm sẽ không được công nhận quyền sử dụng đất mà chỉ được ghi nhận là người sử dụng đất tại thời điểm đăng ký, được tạm thời quản lý đất đai cho đến khi Nhà nước có quyết định xử lý theo quy định của pháp luật.

Đối chiếu với quy định trước đây, có thể thấy điều kiện để công nhận quyền sử dụng đất trong trường hợp này đã được siết chặt hơn rất nhiều.

Dự thảo của Luật mới yêu cầu đất phải không thuộc trường hợp lấn chiếm thì mới được công nhận quyền sử dụng (Luật Đất đai hiện hành không quy định).

Định nghĩa lấn đất được quy định tại dự thảo này như sau:

  •  “Lấn đất là việc người sử dụng đất chuyển dịch mốc giới hoặc ranh giới thửa đất để mở rộng diện tích đất sử dụng mà không được cơ quan quản lý nhà nước về đất đai cho phép hoặc không được người sử dụng hợp pháp diện tích đất bị lấn đó cho phép.”

– Chiếm đất là việc sử dụng đất thuộc một trong các trường hợp sau đây:

  • a) Tự ý sử dụng đất do Nhà nước đã quản lý theo quy định của pháp luật đất đai mà không được cơ quan có thẩm quyền quyền cho phép;
  • b) Tự ý sử dụng đất thuộc quyền sử dụng hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác mà không được tổ chức, cá nhân đó cho phép;
  • c) Sử dụng đất được Nhà nước giao đất, cho thuê đất đã hết thời hạn sử dụng mà không được Nhà nước gia hạn sử dụng đất và đã có quyết định thu hồi đất được công bố, tổ chức thực hiện nhưng người sử dụng đất không chấp hành (trừ trường hợp cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp sử dụng đất nông nghiệp).

Thực tế hiện nay, các trường hợp hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất mà không có giấy tờ về quyền sử dụng đất hiện nay chủ yếu là thuộc trường hợp “lấn, chiếm đất” do quá trình khai hoang, du canh, di cư…

Trước đây, các trường hợp lấn, chiếm đất này vẫn có cơ hội được cấp Sổ đỏ, còn sắp tới, khi dự thảo Luật Đất đai mới chính thức được thông qua, cánh cửa được cấp Sổ đỏ với các trường hợp này sẽ hoàn toàn khép kín.

Bỏ điều kiện phải sử dụng đất ổn định, lâu dài từ trước 01/7/2004

Ngoài điều kiện đất không có giấy tờ phải không thuộc trường hợp lấn, chiếm thì dự thảo Luật mới cũng đã bỏ điều kiện cá nhân, hộ gia đình phải sử dụng đất ổn định, lâu dài từ trước ngày 01/7/2004.

Trước đây, khoản 2 Điều 101 của Luật Đất đai quy định:

“Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không có các giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này nhưng đất đã được sử dụng ổn định từ trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 và không vi phạm pháp luật về đất đai, nay được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đất không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đối với nơi đã có quy hoạch thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.”

Đối chiếu với quy định trên, các trường hợp sử dụng đất không có giấy tờ vẫn có cơ hội được công nhận quyền sử dụng mà không cần phải đáp ứng yêu cầu “sử dụng ổn định lâu dài trước 01/7/2004, miễn là đáp ứng các điều kiện còn lại.

Chỉ được quản lý tạm thời đất không có giấy tờ

Cũng theo dự thảo, hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không được công nhận quyền sử dụng đất theo hai trường hợp nêu trên thì vẫn được Nhà nước ghi nhận là người đang sử dụng đất tại thời điểm đăng ký, nhưng chỉ được tạm thời quản lý đất cho đến khi Nhà nước có quyết định xử lý

Dự thảo cũng quy định, Chính phủ sẽ quy định chi tiết về việc công nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất mà không có giấy tờ về quyền sử dụng đất.

Nếu như bạn đang sử dụng một mảnh đất không có giấy tờ, tức là không có Sổ đỏ thì cần hết sức lưu ý đến những quy định mới dự kiến được ban hành vào cuối năm nay theo dự thảo Luật Đất đai mới nhất. Bởi những quy định mới này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của bạn đối với mảnh đất mà bạn đã sử dụng nhiều năm nay.

II. Dự thảo Luật Đất đai bỏ khung giá đất

Trước đây, Luật Đất Đai quy định khung giá đất do Chính phủ ban hành định kỳ 05 năm 01 lần, căn cứ khung giá đất của Chính phủ, các tỉnh thành ban hành Bảng giá đất.

Bảng giá đất này chính là căn cứ để tính tiền sử dụng đất khi làm Sổ đỏ, tính các khoản phí và lệ phí khác khi làm Sổ đỏ…

Theo dự thảo mới, khung giá đất bị bãi bỏ. Điều 154 của dự thảo này quy định như sau:

“1. Bảng giá đất được xây dựng định kỳ hàng năm được công bố công khai và áp dụng từ ngày 01 tháng 01 của năm.

Căn cứ nguyên tắc, phương pháp định giá đất, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng bảng giá đất, được thuê tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất để xây dựng bảng giá đất; trình Hội đồng thẩm định bảng giá đất; căn cứ kết quả của Hội đồng thẩm định bảng giá đất trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thông qua bảng giá đất trước khi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định ban hành.

2. Bảng giá đất được xây dựng theo vị trí. Đối với khu vực có bản đồ địa chính số và cơ sở dữ liệu giá đất thì xây dựng bảng giá đất đến từng thửa đất theo vùng giá trị, thửa đất chuẩn.”

Nếu như cuối năm nay, khi dự thảo Luật Đất đai được thông qua, khung giá đất không còn tồn tại, các địa phương được tự ban hành bảng giá đất mà không cần phải đảm bảo không thấp hơn và không cao hơn khung giá đất.

Do đó, các địa phương được tự chủ động xây dựng bảng giá đất theo vị trí. Đặc biệt, dự thảo Luật mới còn cho phép địa phương được xây dựng, điều chỉnh định kỳ bảng giá đất 01 năm một lần, thay vì 05 năm như trước.
Khi đó, rất có thể bảng giá đất sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với hiện nay, tiệm cận hơn với giá đất thực tế trên thị trường.

Như vậy, theo quy định mới này, các chi phí làm Sổ đỏ được cho là tăng lên rất nhiều, bởi các chi phí khi làm Sổ đỏ như tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ… đều được tính căn cứ vào bảng giá đất do địa phương quy định. Đây chính là lý do đầu tiên mà nhiều người cho rằng nên đi làm Sổ đỏ ngay trong năm nay khi chi phí làm Sổ vẫn căn cứ theo bảng giá đất cũ mà bảng giá đất cũ đang được giới hạn bởi Khung giá đất

 

Xem thêm >>> 

Các tin tức khác

 

———————

Ban truyền thông Luật Nguyễn

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on pinterest
Share on skype

Bạn có thể quan tâm

Scroll to Top