7 đối tượng sử dụng đất theo Luật đất đai mới nhất 2024

7 đối tượng sử dụng đất theo Luật đất đai mới nhất 2024

Ngày 18/1/2024, Quốc hội đã chính thức ban hành Luật đất đai số 31/2024/QH15 quy định về chế độ sở hữu đất đai, quyền hạn và trách nhiệm của Nhà nước đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai và thống nhất quản lý về đất đai, chế độ quản lý và sử dụng đất đai, quyền và nghĩa vụ của công dân, người sử dụng đất đối với đất đai thuộc lãnh thổ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

7-doi-tuong-su-dung-dat-theo-luat-dat-dai-moi-nhat-2024
Hình minh hoạ

7 đối tượng sử dụng đất theo Luật đất đai mới nhất 2024

Quốc hội công bố Luật đất đai và Luật các tổ chức tín dụng

Sáng 19/02, tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức Họp báo Công bố lệnh của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam công bố các luật đã được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp bất thường lần thứ 5. Phát biểu tại họp báo, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Phạm Thanh Hà đề nghị các cơ quan thông tấn, báo chí tăng cường thông tin, truyên truyền về những điểm mới, quy định đáng chú ý của Luật Đất đai và Luật Các tổ chức tín dụng, để tạo sự đồng thuận, để các cơ quan và người dân hiểu và thực hiện, giúp các luật được Quốc hội thông qua sớm đi vào cuộc sống.

Đối tượng áp dụng

Đối tượng áp dụng theo Luật Đất đai 2024 bao gồm:

  • Cơ quan nhà nước thực hiện quyền hạn và trách nhiệm đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai, thực hiện nhiệm vụ thống nhất quản lý nhà nước về đất đai.
  • Người sử dụng đất.
  • Các đối tượng khác có liên quan đến việc quản lý, sử dụng đất đai.

7 đối tượng sử dụng đất theo Luật đất đai mới nhất 2024

Theo Điều 4 Luật đất đai số 31/2024/QH15, người sử dụng đất được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất; đang sử dụng đất ổn định, đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất mà chưa được Nhà nước cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; nhận quyền sử dụng đất; thuê lại đất theo quy định Luật Đất đai 2024, bao gồm:

1/ Tổ chức trong nước gồm:

  • Cơ quan nhà nước, cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam, đơn vị vũ trang nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức khác theo quy định của pháp luật;
  • Tổ chức kinh tế theo quy định của Luật Đầu tư, trừ trường hợp quy định tại (7) (sau đây gọi là tổ chức kinh tế);

2/ Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc;

3/ Cá nhân trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài là công dân Việt Nam (sau đây gọi là cá nhân);

4/ Cộng đồng dân cư;

5/ Tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao gồm cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện khác của nước ngoài có chức năng ngoại giao được Chính phủ Việt Nam thừa nhận; cơ quan đại diện của tổ chức thuộc Liên hợp quốc, cơ quan hoặc tổ chức liên chính phủ, cơ quan đại diện của tổ chức liên chính phủ;

6/ Người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài;

7/ Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

Luật Đất đai số 31/2024/QH15 gồm 16 Chương, 260 Điều, trong đó sửa đổi, bổ sung 180/212 Điều của Luật Đất đai năm 2013 và bổ sung mới 78 Điều; luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2025.

Nguồn: Cổng thông tin đện tử Quốc hội

Xem thêm >>> Các tin khác

—————–

Ban truyền thông Luật Nguyễn

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on pinterest
Share on skype

Bạn có thể quan tâm

Scroll to Top