8 trường hợp bị thu hồi giấy chứng nhận xe, biển số xe từ 15/8

8 trường hợp bị thu hồi giấy chứng nhận xe, biển số xe từ 15/8

Từ ngày 15/8/2023, 8 trường hợp bị thu hồi giấy chứng nhận xe, biển số xe được thực hiện theo quy định tại Thông tư 24/2023/TT-BCA về cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe cơ giới.

8-truong-hop-bi-thu-hoi-giay-chung-nhan-xe-bien-so-xe-tu-15-8
Hình minh họa

8 trường hợp bị thu hồi giấy chứng nhận xe, biển số xe từ 15/8

Căn cứ pháp lý

Thông tư 24/2023/TTBCA;

8 trường hợp bị thu hồi giấy chứng nhận xe, biển số xe

Theo Điều 23 Thông tư 24/2023/TT-BCA thì 8 trường hợp sau đây sẽ bị thu hồi chứng nhận đăng ký, biển số xe:

 1. Xe hỏng không sử dụng được, bị phá hủy do nguyên nhân khách quan.
 2. Xe hết niên hạn sử dụng, không được phép lưu hành theo quy định của pháp luật.
 3. Xe bị mất cắp, bị chiếm đoạt không tìm được hoặc xe thải bỏ, chủ xe đề nghị thu hồi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe.
 4. Xe nhập khẩu miễn thuế hoặc xe tạm nhập của cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài tái xuất, chuyển quyền sở hữu hoặc tiêu hủy.
 5. Xe đăng ký tại các khu kinh tế theo quy định của Chính phủ khi tái xuất hoặc chuyển nhượng vào Việt Nam.
 6. Xe làm thủ tục đăng ký sang tên, di chuyển.
 7. Xe tháo máy, khung để đăng ký cho xe khác.
 8. Xe đã đăng ký nhưng phát hiện hồ sơ xe giả hoặc xe có kết luận của cơ quan có thẩm quyền số máy, số khung bị cắt, hàn, đục lại, tẩy xóa hoặc cấp biển số không đúng quy định.

Thủ tục thu hồi giấy đăng ký xe và biển số xe

Theo Điều 14 Thông tư này thì

Hồ sơ thu hồi bao gồm:

 • a) Giấy khai thu hồi đăng ký, biển số xe;
 • b) Giấy tờ của chủ xe theo quy định tại Điều 10 Thông tư này;
 • c) 02 bản chà số máy, số khung xe;
 • d) Chứng nhận đăng ký xe;
 • đ) Biển số xe;

+ Trường hợp di chuyển nguyên chủ, chủ xe không phải nộp lại biển số xe trừ trường hợp xe đã đăng ký là biển 3 hoặc 4 số thì phải nộp lại biển 3 hoặc 4 số đó;

+ Trường hợp mất chứng nhận đăng ký xe hoặc mất biển số xe thì phải ghi rõ lý do trong giấy khai thu hồi đăng ký, biển số xe;

 • e) Bản sao chứng từ chuyển quyền sở hữu xe theo quy định tại khoản 2 Điều 11 Thông tư này (trừ trường hợp di chuyển nguyên chủ).

Trường hợp quy định tại khoản 8 Điều 23 Thông tư này, cơ quan đăng ký xe ra quyết định thu hồi đăng ký, biển số xe, không phải có hồ sơ thu hồi.

Thủ tục thu hồi

Tại Điều 25 Thông tư 24/2023/TT-BCA thì Thủ tục thu hồi giấy chứng nhận, biển số xe bao gồm:

1. Thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình, đối với trường hợp quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều 23 Thông tư này

 • a) Chủ xe kê khai giấy khai thu hồi đăng ký, biển số xe trên cổng dịch vụ công và nộp chứng nhận đăng ký xe, biển số xe cho cơ quan đăng ký xe thông qua dịch vụ bưu chính;
 • b) Sau khi tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký xe trả kết quả cấp chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe cho chủ xe trên cổng dịch vụ công.

2. Thực hiện dịch vụ công trực tuyến một phần (trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này)

 • a) Chủ xe kê khai giấy khai thu hồi đăng ký, biển số xe trên cổng dịch vụ công; cung cấp mã hồ sơ đăng ký xe trực tuyến và nộp hồ sơ thu hồi theo quy định tại Điều 24 Thông tư này; nhận giấy hẹn trả kết quả đăng ký xe theo quy định;
 • b) Sau khi tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ hợp lệ thì được cơ quan đăng ký xe cấp chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe theo quy định; 01 bản trả cho chủ xe; 01 bản lưu hồ sơ xe.

Trường hợp thu hồi theo quy định tại khoản 4, khoản 5, khoản 6, khoản 7 Điều 23 Thông tư này thì chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe có dán bản chà số máy, số khung và đóng dấu giáp lai của cơ quan đăng ký xe trên bản chà số máy, số khung xe.

Thông tư 24/2023/TT-BCA có hiệu lực từ 15/8/2023.

Nguồn: bạn xem chi tiết Thông tư 24/2023/TT-BCA ở đây >>> bocongan.gov.vn

 

Xem thêm >>> Các tin tức khác

———-

Ban truyền thông Luật Nguyễn

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on pinterest
Share on skype

Bạn có thể quan tâm

Scroll to Top