Search results for “thuế môn bài”

Search Results for: thuế môn bài

mau-to-khai-thue-mon-bai

Quy định mới về thuế môn bài 2017

Theo cập nhập chuyên môn của Ban tư vấn quản trị doanh nghiệp, LUAT NGUYEN Corp xin được thông báo đến Quý doanh nghiệp các quy định mới về thuế môn bài như sau:   Link tải mẫu khai thuế môn bài năm 2017 tại đ​ây

huong-dankhai-nop-thue-doi-voi-hkd-cnkd-1

Hướng dẫn khai, nộp thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 65/2020/TT-BTC ngày 09/07/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí môn bài (LPMB); Thông tư số 40/2021/TT-BTC ngày 01/6/2021 hướng dẫn thuế GTGT, thuế TNCN và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh (HKD), cá nhân kinh doanh (CNKD) có hiệu lực thi

huong-dan-khai-thue-nop-thue-doi-voi-ca-nhan-cho-thue-tai-san

Hồ sơ khai thuế, nộp thuế đối với cá nhân cho thuê tài sản

Việc cho thuê tài sản một mặt đáp ứng được nhu cầu sử dụng cho người thuê, mặt khác mang lại nguồn thu nhập đối với người cho thuê. Vậy, khi nào cá nhân cho thuê tài sản phải thực hiện nghĩa vụ đóng thuế? Hồ sơ khai thuế, nộp thuế đối với cá nhân

mien-le-phi-mon-bai-nam-dau-tien-cho-doanh-nghiep-thanh-lap-moi

Miễn lệ phí môn bài 01 năm đầu cho doanh nghiệp thành lập mới

Theo Nghị định 22/2020/NĐ-CP ban hành ngày 25/2/2020 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 139/2016/NĐ-CP quy định về lệ phí môn bài thì doanh nghiệp thành lập mới sẽ được miễn lệ phí môn bài năm đầu tiên, tuy nhiên doanh nghiệp vẫn phải kê khai và nộp tờ khai

Scroll to Top