Biểu mẫu – Hợp Đồng
Mẫu 01-Mẫu đơn đề nghị cấp GPKD đối với nhà đầu tư nước ngoài
Danh sách các cửa khẩu cho phép người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh bằng thị thực điện tử
Mẫu NA2 – Công văn nhập cảnh Việt Nam
Mẫu xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài
Mẫu đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự
Mẫu 08-MST: Tờ khai điều chỉnh bổ sung thông tin đăng ký thuế

Biểu mẫu – Hợp Đồng

mau-xin-cong-van-nhap-canh-viet-nam-NA2

Mẫu NA2 – Công văn nhập cảnh Việt Nam

Mẫu NA2 – Công văn nhập cảnh Việt Nam Phụ lục  kèm theo Thông tư số 04/2015/TT-BCA Mẫu này là mẫu tham khảo dưới dạng file word, để xem được file có mã vạch , bạn cần thực hiện đăng ký mẫu NA2 online                                                                                                        Mẫu (Form) NA2 Ban hành kèm theo thông  tư  số

mau-xin-cap-giay-phep-lao-dong-cho-nguoi-nuoc-ngoai

Mẫu xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài

Theo Điều 9 Nghị định 152/2020/NĐ-CP, hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài thì: Mẫu xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài của người sử dụng lao động theo Mẫu số 11 ( Ban hành kèm theo Phụ lục I của Nghị định 152/2020/NĐ-CP) Nội dung

mau-08-to-khai-dieu-chinh-thong-tin-dang-ky-ma-so-thue

Mẫu 08-MST: Tờ khai điều chỉnh bổ sung thông tin đăng ký thuế

Khi tiến hành thay đổi CMND, CCCD 12 số sang CCCD gắn chip điện tử, người nộp thuế cần thay đổi thông tin đăng ký thuế theo quy định pháp luật. Luật Nguyễn  gửi bạn đọc Mẫu 08-MST: Tờ khai điều chỉnh bổ sung thông tin đăng ký thuế Mẫu 08-MST (ban hành kèm theo

Scroll to Top