Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp
Doanh nghiệp có được chuyển thành hộ kinh doanh không?
Chuyển đổi loại hình từ hộ kinh doanh thành doanh nghiệp
Chuyển đổi công ty TNHH sang công ty cổ phần

Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

doanh-nghiep-co-duoc-chuyen-thanh-ho-kinh-doanh

Doanh nghiệp có được chuyển thành hộ kinh doanh không?

Sau thời gian khó khăn vừa qua, doanh nghiệp tôi làm ăn không mấy hiệu quả, tôi muốn thu hẹp quy mô sản xuất, hạn chế chi phí nộp thuế, sử dụng chế độ kế toán đơn giản nên doanh nghiệp chúng tôi muốn chuyển thành hộ kinh doanh. Mong được Luật sư giải đáp

chuyen-doi-loai-hinh-tu-ho-kinh-doanh-thanh-doanh-nghiep

Chuyển đổi loại hình từ hộ kinh doanh thành doanh nghiệp

Chuyển đổi loại hình từ hộ kinh doanh thành doanh nghiệp Căn cứ pháp lý Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017; Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp; Nghị định 39/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Thủ tục chuyển

chuyen-doi-loai-hinh-doanh-nghiep

Chuyển đổi công ty TNHH sang công ty cổ phần

Điều kiện, thủ tục chuyển đổi công ty TNHH sang công ty cổ phần Căn cứ pháp lý: Luật Doanh Nghiệp 2020; Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp. Điều kiện chuyển đổi công ty TNHH sang công ty cổ phần: Có đủ các điều kiện theo quy định tại Điều 28 Luật Doanh

Scroll to Top