Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp
Chuyển đổi công ty TNHH sang công ty cổ phần

Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

chuyen-doi-loai-hinh-doanh-nghiep

Chuyển đổi công ty TNHH sang công ty cổ phần

Điều kiện, thủ tục chuyển đổi công ty TNHH sang công ty cổ phần Căn cứ pháp lý: Luật Doanh Nghiệp 2020; Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp. Điều kiện chuyển đổi công ty TNHH sang công ty cổ phần: Có đủ các điều kiện theo quy định tại Điều 28 Luật Doanh

Scroll to Top