Quy định mới về thành lập hộ kinh doanh áp dụng từ 26/7/2023
Từ ngày 01/7/2023, mã số hộ kinh doanh cũng là mã số thuế của HKD
Có bắt buộc cập nhật CCCD trên giấy CN ĐKDN, giấy CN ĐKHKD khi có thay đổi?
Doanh nghiệp có được chuyển thành hộ kinh doanh không?

Hộ kinh doanh

quy-dinh-moi-ve-thanh-lap-ho-kinh-doanh

Quy định mới về thành lập hộ kinh doanh áp dụng từ 26/7/2023

Ngày 26/7/2023, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Quyết định số 1323/QĐ-BKHĐT công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Quy định mới về

tu-ngay-01-7-2023-ma-so-ho-kinh-doanh-cung-la-ma-so-thue-cua-hkd

Từ ngày 01/7/2023, mã số hộ kinh doanh cũng là mã số thuế của HKD

Ngày 18/04/2023, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư 02/2023/TT-BKHĐT sửa đổi Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp, trong đó đáng chú ý là mã số hộ kinh doanh ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh đồng thời là mã số thuế của hộ

doanh-nghiep-co-duoc-chuyen-thanh-ho-kinh-doanh

Doanh nghiệp có được chuyển thành hộ kinh doanh không?

Sau thời gian khó khăn vừa qua, doanh nghiệp tôi làm ăn không mấy hiệu quả, tôi muốn thu hẹp quy mô sản xuất, hạn chế chi phí nộp thuế, sử dụng chế độ kế toán đơn giản nên doanh nghiệp chúng tôi muốn chuyển thành hộ kinh doanh. Mong được Luật sư giải đáp

Scroll to Top