Thủ tục thành lập công ty Cổ phần
Thủ tục thành lập công ty TNHH 2 thành viên
Thủ tục thành lập công ty TNHH 1 thành viên
Những lưu ý về góp vốn bằng tài sản khi thành lập công ty
Nhận ngay quà tặng khi quý khách thực hiện dịch vụ pháp lý tại Luật Nguyễn

Dịch Vụ Doanh Nghiệp

Thủ tục thành lập công ty Cổ phần

Công ty cổ phần là loại hình doanh nghiệp phổ biến nhất hiện nay xuất phát chính từ nhu cầu khách quan phát triển kinh tế – xã hội cần có sự liên kết vốn. Công ty cổ phần là loại hình doanh nghiệp duy nhất có quyền phát hành cổ phiếu và được tham

Thủ tục thành lập công ty TNHH 2 thành viên

Việc khách hàng lựa chọn thành lập công ty TNHH hai thành viên như hiện nay trội hơn so với các loại hình doanh nghiệp khác bởi những ưu điểm vượt trội của nó. Vậy thủ tục thành lập công ty TNHH 2 thành viên như thế nào? Hồ sơ giấy tờ cần những gì? điệu kiện

Thủ tục thành lập công ty TNHH 1 thành viên

Một doanh nghiệp muốn đi vào hoạt động kinh doanh chính thức như bao doanh nghiệp đang hoạt động khác cần phải có đăng ký kinh doanh tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Việc đăng ký kinh doanh cũng chính là cách để cơ quan nhà nước quản lý việc hoạt động của

Những lưu ý về góp vốn bằng tài sản khi thành lập công ty

Góp vốn bằng tài sản khi thành lập công ty là việc góp tài sản để tạo thành vốn điều lệ của công ty, bao gồm góp vốn để thành lập công ty hoặc góp thêm vốn điều lệ của công ty đã được thành lập. Nhiều chủ doanh nghiệp đã có tài sản là

Scroll to Top