Quy trình, Thủ tục công bố sản phẩm
Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm – Kinh doanh dịch vụ ăn uống

An toàn thực phẩm

quy-trinh-thu-tuc-cong-bo-san-pham

Quy trình, Thủ tục công bố sản phẩm

Để bảo vệ sức khỏe và quyền lợi người tiêu dùng, Chính phủ đã ra Nghị định bắt buộc các tổ chức, cơ sở sản xuất, kinh doanh phải thực hiện thủ tục công bố sản phẩm trước khi lưu hành trên thị trường Việt Nam. Hiện nay việc công bố sản phẩm là bắt

Scroll to Top