Thành lập công ty dịch vụ ăn uống và lưu trú

Ăn uống, lưu trú

kinh-doanh-dich-vu-an-uong-va-luu-tru

Thành lập công ty dịch vụ ăn uống và lưu trú

Kinh doanh dịch vụ ăn uống và lưu trú là một trong những hoạt động kinh doanh có điều kiện; tổ chức, cá nhân khi dịch vụ ăn uống và lưu trú phải chịu trách nhiệm về an toàn đối với thực phẩm do mình sản xuất, kinh doanh. Vì vậy, để có thể bắt

Scroll to Top