Báo cáo tài chính
Nghị định số 125/2020/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn
Giảm thuế GTGT từ 10% xuống 8% đến hết năm 2023
Phân biệt BCTC thuế với BCTC vay vốn ngân hàng

Báo cáo tài chính

giam-thue-gtgt-tu10-phan-tram-xuong-8-phan-tram-het-nam-2023-1

Giảm thuế GTGT từ 10% xuống 8% đến hết năm 2023

Đây là nội dung theo Thông báo 2298/TB-TTKQH  ban hành ngày 17/5/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) thống nhất phạm vi áp dụng chính sách giảm thuế giá trị gia tăng (GTGT) từ 10% xuống 8% đến hết năm 2023. Chính thức Giảm thuế GTGT từ 10% xuống 8% đến hết năm 2023

phan-biet-bctc-thue-voi-bctc-vay-von-ngan-hang

Phân biệt BCTC thuế với BCTC vay vốn ngân hàng

Báo cáo tài chính (BCTC) dùng để vay vốn ngân hàng và BCTC thuế là các văn bản quan trọng trong doanh nghiệp. Tuy nhiên, từng lọai báo cáo lại có những mục đích, thông tin, những văn bản khác nhau cần được khai báo, do đó việc phân biệt được hai khái niệm này

Scroll to Top