Quyết toán thuế
Giảm 30% thuế TNDN phải nộp của năm 2021
5 khoản chi tài trợ được tính vào chi phí được trừ khi quyết toán thuế TNDN
Cách xác định thuế TNCN đối với cá nhân là người nước ngoài
Những lưu ý quan trọng khi quyết toán hay giải thể doanh nghiệp
Hướng dẫn Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp 2021
Hướng dẫn Quyết toán thuế Thu nhập cá nhân năm 2021

Quyết toán thuế

giam-30-phan-tram-thue-tndn-phai-nop-cua-nam-2021

Giảm 30% thuế TNDN phải nộp của năm 2021

Ngày 19/10/2021, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH14 về một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch COVID-19. Theo Nghị quyết này, Một số giải pháp về miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thuế thu nhập cá nhân

cach-xac-dinh-thue-TNCN-doi-voi-ca-nhan-nguoi-nuoc-ngoai

Cách xác định thuế TNCN đối với cá nhân là người nước ngoài

Ngày 08/10/2021, Tổng cục thuế ban hành Công văn số 3880/TCT-DNNCN  về việc xác định số thuế Thu nhập cá nhân đối với cá nhân là người nước ngoài vào Việt Nam làm việc. Theo đó, số thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với người nước ngoài vào Việt Nam làm việc được quy

nhung-luu-y-khi-quyet-toan-hay-giai-the-cong-ty

Những lưu ý quan trọng khi quyết toán hay giải thể doanh nghiệp

Quyết toán hay giải thể doanh nghiệp là một thủ tục tương đối phức tạp và mất nhiều thời gian. Do đó để thủ tục được nhanh chóng và tiện lợi, không phát sinh những vấn đề pháp lý khác, tiết kiệm thời gian. Doanh nghiệp cần phải lưu ý một số điểm sau trước

huong-dan-quyet-toan-thue-tndn-2021

Hướng dẫn Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp 2021

Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) là loại thuế trực thu, dựa trên kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh cuối cùng của doanh nghiệp; là nguồn thu, công cụ quan trọng để Nhà nước thực hiện chức năng tái phân phối thu nhập, đảm bảo công bằng xã hội. Theo quy định của

hương-dan-quyet-toan-thue-tncn

Hướng dẫn Quyết toán thuế Thu nhập cá nhân năm 2021

Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) là loại thuế đánh vào phần thu nhập vượt trên mức quy định phải đóng thuế của tất cả các cá nhân có phát sinh thu nhập và được thu trực tiếp vào khoản thu nhập mà cá nhân đó thu được (còn gọi là thuế trực thu) Ngày

Scroll to Top