Sở hữu trí tuệ
Thủ tục đăng ký mã số, mã vạch sản phẩm theo quy định mới
Thủ tục chuyển nhượng đơn đăng ký nhãn hiệu
Thủ tục đăng ký nhãn hiệu
Thủ tục chuyển nhượng nhãn hiệu
Đăng ký mã số mã vạch sản phẩm
Lệ phí sở hữu công nghiệp từ 01/01/2021 đến 30/6/2021

Sở hữu trí tuệ

thu-tuc-dang-ky-ma-so-ma-vach-theo-quy-dinh-moi

Thủ tục đăng ký mã số, mã vạch sản phẩm theo quy định mới

Ngày 21/01/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định 13/2022/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008, Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Chất lượng sản phẩm, hàng

thu-tuc-chuyen-nhuong-don-dang-ky-nhan-hieu

Thủ tục chuyển nhượng đơn đăng ký nhãn hiệu

Trước khi Cục Sở hữu trí tuệ ra Quyết định từ chối chấp nhận đơn hợp lệ, Quyết định từ chối cấp văn bằng bảo hộ hoặc Quyết định cấp văn bằng bảo hộ, người nộp đơn có thể yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ ghi nhận việc thay đổi chủ đơn trên cơ

thu-tuc-dang-ky-nhan-hieu

Thủ tục đăng ký nhãn hiệu

Để hội nhập cùng với nền kinh tế phát triển nhanh như hiện nay, thì buộc doanh nghiệp cũng phải đổi mới để bắt kịp với xu hướng phát triển. Một trong số đó là việc xây dựng cho doanh nghiệp một thương hiệu, giúp mọi người có thể dễ dàng nhận biết và cũng

thu-tuc-chuyen-nhuong-nhan-hieu

Thủ tục chuyển nhượng nhãn hiệu

Nhãn hiệu là tài sản vô hình và gắn liền với hàng hóa, dịch vụ. Tuy nhiên, chủ sở hữu nhãn hiệu có thể chuyển nhượng nhãn hiệu của mình cho người khác. Bài viết dưới đây Luật Nguyễn sẽ thông tin đến quý bạn đọc hồ sơ, thủ tục và các phí, lệ phí

dang-ky-ma-so-ma-vach-san-pham

Đăng ký mã số mã vạch sản phẩm

Đăng ký mã số mã vạch sản phẩm là thủ tục cần thiết để các doanh nghiệp có đủ điều kiện phân phối hàng hóa vào các hệ thống siêu thị hay xuất khẩu. Ngoài ra, đăng ký mã số mã vạch còn giúp cho doanh nghiệp tự quản lý sản phẩm của mình thông qua

Lệ phí sở hữu công nghiệp từ 01/01/2021 đến 30/6/2021

Lệ phí sở hữu công nghiệp được quy định như thế nào? Ngày 14/11/2016, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 263/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp Theo đó, kể từ ngày 1/1/2017, các tổ chức, cá nhân

Scroll to Top