Mã số, mã vạch
Thủ tục đăng ký mã số, mã vạch sản phẩm theo quy định mới
Đăng ký mã số mã vạch sản phẩm

Mã số, mã vạch

thu-tuc-dang-ky-ma-so-ma-vach-theo-quy-dinh-moi

Thủ tục đăng ký mã số, mã vạch sản phẩm theo quy định mới

Ngày 21/01/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định 13/2022/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008, Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Chất lượng sản phẩm, hàng

dang-ky-ma-so-ma-vach-san-pham

Đăng ký mã số mã vạch sản phẩm

Đăng ký mã số mã vạch sản phẩm là thủ tục cần thiết để các doanh nghiệp có đủ điều kiện phân phối hàng hóa vào các hệ thống siêu thị hay xuất khẩu. Ngoài ra, đăng ký mã số mã vạch còn giúp cho doanh nghiệp tự quản lý sản phẩm của mình thông qua

Scroll to Top