Sở hữu công nghiệp
Bảng phân loại quốc tế các hàng hóa, dịch vụ theo Thỏa ước Nice phiên bản 12-2024
Thủ tục chuyển nhượng nhãn hiệu
Lệ phí sở hữu công nghiệp từ 01/01/2021 đến 30/6/2021

Sở hữu công nghiệp

thu-tuc-chuyen-nhuong-nhan-hieu

Thủ tục chuyển nhượng nhãn hiệu

Nhãn hiệu là tài sản vô hình và gắn liền với hàng hóa, dịch vụ. Tuy nhiên, chủ sở hữu nhãn hiệu có thể chuyển nhượng nhãn hiệu của mình cho người khác. Bài viết dưới đây Luật Nguyễn sẽ thông tin đến quý bạn đọc hồ sơ, thủ tục và các phí, lệ phí

Lệ phí sở hữu công nghiệp từ 01/01/2021 đến 30/6/2021

Lệ phí sở hữu công nghiệp được quy định như thế nào? Ngày 14/11/2016, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 263/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp Theo đó, kể từ ngày 1/1/2017, các tổ chức, cá nhân

Scroll to Top