Biểu mẫu – Hợp Đồng
Mẫu xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài
Mẫu đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự
Mẫu 08-MST: Tờ khai điều chỉnh bổ sung thông tin đăng ký thuế
Mẫu đơn đăng ký sử dụng mã số, mã vạch theo quy định mới
Mẫu tờ khai thuế đối với hoạt động cho thuê tài sản
Mẫu tờ khai tự công bố sản phẩm và mẫu đăng ký công bố sản phẩm

Biểu mẫu – Hợp Đồng

mau-xin-cap-giay-phep-lao-dong-cho-nguoi-nuoc-ngoai

Mẫu xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài

Theo Điều 9 Nghị định 152/2020/NĐ-CP, hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài thì: Mẫu xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài của người sử dụng lao động theo Mẫu số 11 ( Ban hành kèm theo Phụ lục I của Nghị định 152/2020/NĐ-CP) Nội dung

mau-08-to-khai-dieu-chinh-thong-tin-dang-ky-ma-so-thue

Mẫu 08-MST: Tờ khai điều chỉnh bổ sung thông tin đăng ký thuế

Khi tiến hành thay đổi CMND, CCCD 12 số sang CCCD gắn chip điện tử, người nộp thuế cần thay đổi thông tin đăng ký thuế theo quy định pháp luật. Luật Nguyễn  gửi bạn đọc Mẫu 08-MST: Tờ khai điều chỉnh bổ sung thông tin đăng ký thuế Mẫu 08-MST (ban hành kèm theo

mau-don-dang-ky-su-dung-ma-so-ma-vach-theo-quy-dinh-moi

Mẫu đơn đăng ký sử dụng mã số, mã vạch theo quy định mới

Luật Nguyễn xin giới thiệu đến bạn đọc Mẫu đơn đăng ký sử dụng mã số mã vạch theo quy định mới ban hành ngày 21/1/2022 có hiệu lực từ ngày 15/3/2022. Mẫu đơn đăng ký sử dụng mã số, mã vạch theo quy định mới Mẫu đơn đăng ký sử dụng mã số, mã

mau-to-khai-thue-doi-voi-hoat-dong-cho-thue-tai-san

Mẫu tờ khai thuế đối với hoạt động cho thuê tài sản

Luật Nguyễn xin gửi đến bạn đọc tham khảo mẫu tờ khai thuế đối với hoạt động cho thuê tài sản Mẫu số: 01/TTS: TỜ KHAI THUẾ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ TÀI SẢN (Ban hành kèm theo Thông tư số 40/2021/TT-BTC ngày 01 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Scroll to Top