Mẫu đơn đề nghị mua hóa đơn phụ lục 3.3
Mẫu thông báo kết quả hủy hóa đơn (TB03/AC) phụ lục 3.11
Mẫu bảng kê quyết toán hóa đơn (BK02/AC) phụ lục 3.12
Mẫu Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (BC26/AC) phụ lục 3.9
Một số mẫu hợp đồng thuê nhà
Mẫu hợp đồng thuê xe

Biểu mẫu – Hợp Đồng

mau-don-de-nghi-mua-hoa-don

Mẫu đơn đề nghị mua hóa đơn phụ lục 3.3

Luật Nguyễn xin giới thiệu Mẫu đơn đề nghị mua hóa đơn phụ lục 3.3 (ban hành kèm theo thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ tài chính). Nội dung Tải về: Mẫu đơn đề nghị mua hóa đơn

mau-bang-ke-quyet-toan-hoa-don

Mẫu bảng kê quyết toán hóa đơn (BK02/AC) phụ lục 3.12

Luật Nguyễn xin giới thiệu mẫu Bảng kê quyết toán hóa đơn (BK02/AC) phụ lục 3.12 ( ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31 tháng 3 năm 2014 của Bộ Tài chính). Nội dung Tải về: File mẫu Bảng kê quyết toán hóa đơn

mot-so-mau-hop-dong-thue-nha

Một số mẫu hợp đồng thuê nhà

Dưới đây là một số mẫu hợp đồng thuê nhà bạn có thể tham khảo thêm: 1. Mẫu hợp đồng cho thuê nhà ở Nội dung: CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ——————————- HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ Ở  (Số: ……………./HĐTNO) Hôm nay, ngày …. tháng

mau-hop-dong-thue-xe

Mẫu hợp đồng thuê xe

1. Mẫu hợp đồng thuê xe tự lái Tải về Mẫu hợp đồng thuê xe tự lái 2. Mẫu hợp đòng thuê xe đơn giản CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc   HỢP ĐỒNG THUÊ XE Số: 01–HĐTX – Căn cứ Bộ Luật Dân sự số…

Scroll to Top