Có phải xuất hóa đơn GTGT khi xuất khẩu hàng hóa?

Có phải xuất hóa đơn GTGT khi xuất khẩu hàng hóa?

Vấn đề xuất hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) khi xuất khẩu hàng hóa đang là vấn đề mà doanh nghiệp có kinh doanh hoạt động xuất nhập khẩu quan tâm. Đặc biệt, khi định định Nghị định 123/2020/NĐ-CP nghị định quy định về hóa đơn, chứng từ có hiệu lực từ ngày ngày 01 tháng 7 năm 2022 thì nội dung này được quy định như thế nào? Bài viết sau đây sẽ giúp bạn đọc hiểu hơn về nội dung trên.

Xuat-hoa-don-GTGT-khi-xuat-khau-hang-hoa
Có phải xuất hóa đơn GTGT khi xuất khẩu hàng hóa? (Hình minh họa)

Có phải xuất hóa đơn GTGT khi xuất khẩu hàng hóa?

Doanh nghiệp có phải xuất hóa đơn GTGT khi xuất khẩu hàng hóa?

Căn cứ vào khoản 1 Điều 4 Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 quy định về nguyên tắc lập, quản lý, sử dụng hóa đơn, chứng từ

“Khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán phải lập hóa đơn để giao cho người mua (bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất); xuất hàng hóa dưới các hình thức cho vay, cho mượn hoặc hoàn trả hàng hóa) và phải ghi đầy đủ nội dung theo quy định tại Điều 10 Nghị định này, trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử thì phải theo định dạng chuẩn dữ liệu của cơ quan thuế theo quy định tại Điều 12 Nghị định này”.

Căn cứ Điều 8 Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về loại hóa đơn như sau:

Hóa đơn quy định tại Nghị định này gồm các loại sau:

Hóa đơn GTGT là hóa đơn dành cho các tổ chức khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ sử dụng cho các hoạt động:

 • a) Bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ trong nội địa;
 • b) Hoạt động vận tải quốc tế;
 • c) Xuất vào khu phi thuế quan và các trường hợp được coi như xuất khẩu;
 • d) Xuất khẩu hàng hóa, cung cấp dịch vụ ra nước ngoài.

Hóa đơn bán hàng là hóa đơn dành cho các tổ chức, cá nhân như sau:

a) Tổ chức, cá nhân khai, tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp sử dụng cho các hoạt động:

 • Bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ trong nội địa;
 • Hoạt động vận tải quốc tế;
 • Xuất vào khu phi thuế quan và các trường hợp được coi như xuất khẩu;
 • Xuất khẩu hàng hóa, cung cấp dịch vụ ra nước ngoài.

b) Tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ vào nội địa và khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ giữa các tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan với nhau, xuất khẩu hàng hóa, cung cấp dịch vụ ra nước ngoài, trên hóa đơn ghi rõ “Dành cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan”.

Hóa đơn điện tử bán tài sản công được sử dụng khi bán các tài sản sau:

 • a) Tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị (bao gồm cả nhà ở thuộc sở hữu nhà nước);
 • b) Tài sản kết cấu hạ tầng;
 • c) Tài sản công được Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp;
 • d) Tài sản của dự án sử dụng vốn nhà nước;
 • đ) Tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân;
 • e) Tài sản công bị thu hồi theo quyết định của cơ quan, người có thẩm quyền;
 • g) Vật tư, vật liệu thu hồi được từ việc xử lý tài sản công.

Hóa đơn điện tử bán hàng dự trữ quốc gia được sử dụng khi các cơ quan, đơn vị thuộc hệ thống cơ quan dự trữ nhà nước bán hàng dự trữ quốc gia theo quy định của pháp luật.

Các loại hóa đơn khác:

 • a) Tem, vé, thẻ có hình thức và nội dung quy định tại Nghị định này;
 • b) Phiếu thu tiền cước vận chuyển hàng không; chứng từ thu cước phí vận tải quốc tế; chứng từ thu phí dịch vụ ngân hàng trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản này có hình thức và nội dung được lập theo thông lệ quốc tế và các quy định của pháp luật có liên quan.

Các chứng từ được in, phát hành, sử dụng và quản lý như hóa đơn gồm phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ, phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý.

Chú ý:

 • Bộ Tài chính hướng dẫn mẫu hiển thị các loại hóa đơn để các đối tượng nêu tại Điều 2 Nghị định này tham khảo trong quá trình thực hiện

Như vậy, căn cứ vào Điều 8 nêu trên thì khi đơn vị đang khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ khi xuất khẩu hàng hóa thì vẫn lập hóa đơn giá trị gia tăng cho hàng hóa đó.

Thời điểm xuất hóa đơn GTGT là khi nào?

Căn cứ điểm c khoản 3 Điều 13 Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về áp dụng hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, theo đó:

“Cơ sở kinh doanh kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu (kể cả cơ sở gia công hàng hóa xuất khẩu) khi xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng điện tử.

Khi xuất hàng hóa để vận chuyển đến cửa khẩu hay đến nơi làm thủ tục xuất khẩu, cơ sở sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ theo quy định làm chứng từ lưu thông hàng hóa trên thị trường. Sau khi làm xong thủ tục cho hàng hóa xuất khẩu, cơ sở lập hóa đơn giá trị gia tăng cho hàng hóa xuất khẩu”.

Như vậy, thời điểm Công ty lập hóa đơn GTGT là thời điểm sau khi làm xong thủ tục hải quan.

Xem thêm >>> Các tin tức khác về thuế

————-

Ban truyền thông Luật Nguyễn

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on pinterest
Share on skype

Bạn có thể quan tâm

Scroll to Top