Dịch vụ khai mở di sản thừa kế theo di chúc

Dịch vụ khai mở di sản thừa kế theo di chúc

Nghe đến việc lập di chúc, rất nhiều người chỉ nghĩ đến chỉ khi “gần đất xa trời” mới lập di chúc. Thực tế đã có rất nhiều trường hợp anh em, cha mẹ, con cái tranh chấp nhau vì người chết không để lại di chúc. Có 2 trường hợp phân chia tài sản khi người chủ sở hữu tài sản chết, đó là Thừa kế theo pháp luật và thừa kế theo di chúc.

dich-vu-khai-mo-thua-ke-di-chuc
Tư vấn khai mở di sản thừa kế – di chúc. (Hình minh họa)

Di chúc là gì?

Di chúc là sự thể hiện ý nguyện của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi qua đời (căn cứ theo điều 624, Bộ luật Dân sự 2015).

Nghe đến việc lập di chúc, rất nhiều người chỉ nghĩ đến chỉ khi “gần đất xa trời” mới lập di chúc. Thực tế đã có rất nhiều trường hợp anh em, cha mẹ, con cái tranh chấp nhau vì người chết không để lại di chúc. Có 2 trường hợp phân chia tài sản khi người chủ sở hữu tài sản chết, đó là Thừa kế theo pháp luật và thừa kế theo di chúc.  Nếu chủ sở hữu tài sản chết mà có di chúc, thì những người được thừa kế chỉ cần căn cứ vào di chúc mà phân chia tài sản. Còn nếu chủ sở hữu tài sản chết mà không để lại di chúc, thì tài sản đó sẽ được phân chia theo pháp luật, lúc này thường phát sinh tranh chấp.
Việc lập di chúc rất đơn giản và cần thực hiện ngay khi còn khỏe mạnh, không nên để đến ngày già yếu mới lập hoặc bỏ qua không lập di chúc.

Điều kiện về thừa kế theo di chúc

Di chúc hợp pháp phải đủ các điều kiện sau đây:

– Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt , không bị lừa dối đe dọa hoặc cưỡng ép
– Nội dung di chúc không trái pháp luật, đạo đức xã hội, hình thức di chúc không trái đạo đức xã hội
– Di chúc của người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi phải được lập thành văn bản và phải được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý.
– Di chúc của người bị hạn chế về thể chất hoặc của người không biết chữ phải được người làm chứng lập thành văn bản và có công chứng hoặc chứng thực.
– Di chúc bằng văn bản không có công chứng, chứng thực chỉ được coi là hợp pháp, nếu có đủ các điều kiện được quy định tại khoản 1 Điều này.
– Di chúc miệng được coi là hợp pháp, nếu người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng của mình trước mặt ít nhất hai người làm chứng và ngay sau đó những người làm chứng ghi chép lại, cùng ký tên hoặc điểm chỉ. Trong thời hạn năm ngày, kể từ ngày người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng thì di chúc phải được công chứng hoặc chứng thực (căn cứ theo điều 630, Bộ luật dân sự 2015).

Điều kiện về người nhận di sản:

Theo quy định tại Điều 643 Bộ luật dân sự, người nhận di sản phải không nằm trong các trường hợp sau:
–    Người bị kết án về hành vi cố ý xâm phạm tính mạng, sức khoẻ hoặc về hành vi ngược đãi nghiêm trọng, hành hạ người để lại di sản, xâm phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm của người đó;
–    Người vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ nuôi dưỡng người để lại di sản;
–    Người bị kết án về hành vi cố ý xâm phạm tính mạng người thừa kế khác nhằm hưởng một phần hoặc toàn bộ phần di sản mà người thừa kế đó có quyền hưởng;
–    Người có hành vi lừa dối, cưỡng ép hoặc ngăn cản người để lại di sản trong việc lập di chúc; giả mạo di chúc, sửa chữa di chúc, huỷ di chúc nhằm hưởng một phần hoặc toàn bộ di sản trái với ý chí của người để lại di sản.

Tuy nhiên, nếu người lập di chúc đã biết về hành vi của những người thuộc các trường hợp trên mà vẫn giữ nguyên ý định để lại di sản cho người đó thì người đó vẫn được quyền nhận thừa kế.

Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người để lại di sản và người được hưởng di sản, đến với LUẬT NGUYỄN, Quý khách được tư vấn Thừa kế theo di chúc gồm các nội dung sau:
– Tư vấn pháp luật về quyền thừa kế.
– Tư vấn quyền, nghĩa vụ của người lập di chúc trong việc phân chia di sản.
– Tư vấn xác định di sản thừa kế theo di chúc.
– Tư vấn xác định người được thừa kế theo di chúc.
– Tư vấn về hiệu lực của di chúc.
– Tư vấn về các vấn đề khác liên quan đến Quyền thừa kế theo di chúc.

Xem thêm

​—————————
Để biết thêm các dịch vụ khác quý khách liên hệ trực tiếp với chúng tôi tại địa chỉ:
Số 1, Cộng Hòa 3, Phường Tân Thành, Quận Tân Phú
Điện thoại (Zalo): 0937 005 771 – 0977 305 966
Hotline:  0903 87 87 80 – 0983 777 177

————-

Ban truyền thông Luật Nguyễn

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on pinterest
Share on skype

Bạn có thể quan tâm

Scroll to Top