Giảm thuế GTGT từ 10% xuống 8% đến hết năm 2023

Giảm thuế GTGT từ 10% xuống 8% đến hết năm 2023

Đây là nội dung theo Thông báo 2298/TB-TTKQH  ban hành ngày 17/5/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) thống nhất phạm vi áp dụng chính sách giảm thuế giá trị gia tăng (GTGT) từ 10% xuống 8% đến hết năm 2023.

giam-thue-gtgt-tu10-phan-tram-xuong-8-phan-tram-het-nam-2023-1
Giảm thuế GTGT từ 10% xuống 8% đến hết năm 2023. (hình minh họa)

Chính thức Giảm thuế GTGT từ 10% xuống 8% đến hết năm 2023

Giảm thuế GTGT từ 10% xuống 8% bắt đầu từ ngày 01/7/2023 đến hết ngày 31/12/2023

Theo đó, UBTVQH thống nhất phạm vi áp dụng chính sách giảm thuế giá trị gia tăng như đã được quy định tại Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội. Thời gian áp dụng Nghị quyết từ ngày 01/7/2023 đến ngày 31/12/2023. Chính phủ chịu trách nhiệm tổ chức triển khai kịp thời, bảo đảm không làm giảm thu ngân sách nhà nước và khả năng cân đối của ngân sách trong phạm vi bội chi ngân sách nhà nước năm 2023 đã được Quốc hội thông qua.

Cụ thể, Ngày 30/6/2023 Chính phủ đã ban hành Nghị định 44/2023/NĐ-CP quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 101/2023/QH15 ngày 24/6/2023 của Quốc hội.

>>> Nguồn: Chi tiết Nghị định 44/2023/NĐ-CP của chính phủ, mời bạn xem ở đây 

Nhóm hàng hóa, dịch vụ được giảm 2% thuế GTGT từ ngày 01/7/2023

Cụ thể, giảm 2% thuế suất thuế GTGT áp dụng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 10% (còn 8%), trừ một số nhóm hàng hóa, dịch vụ sau:

 • Viễn thông;
 • Công nghệ thông tin;
 • Hoạt động tài chính;
 • Ngân hàng;
 • Chứng khoán;
 • Bảo hiểm;
 • Kinh doanh bất động sản;
 • Kim loại;
 • Sản phẩm từ kim loại đúc sẵn;
 • Sản phẩm khai khoáng (không kể khai thác than);
 • Than cốc;
 • Dầu mỏ tinh chế;
 • Sản phẩm hoá chất;
 • Sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

giam-thue-gtgt-tu10-phan-tram-xuong-8-phan-tram-het-nam-2023

Nhóm sản phẩm, hàng hóa không được giảm 2% thuế GTGT từ 01/7/2023

Nhóm sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ không được giảm 2% thuế GTGT gồm:

 • Viễn thông;
 • Công nghệ thông tin;
 • Hoạt động tài chính;
 • Ngân hàng;
 • Chứng khoán;
 • Bảo hiểm;
 • Kinh doanh bất động sản;
 • Kim loại;
 • Sản phẩm từ kim loại đúc sẵn;
 • Sản phẩm khai khoáng (không kể khai thác than);
 • Than cốc;
 • Dầu mỏ tinh chế;
 • Sản phẩm hoá chất;
 • Sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

 

Nguồn: Xem chi tiết Thông báo 2298/TB-TTKQH

 

Xem bài trước: Dự kiến tiếp tục giảm thuế GTGT từ 10% xuống 8%

Xem thêm >>> Các tin tức khác

———

Ban truyền thông Luật Nguyễn

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on pinterest
Share on skype

Bạn có thể quan tâm

Scroll to Top