Giảm thuế GTGT từ 10% xuống 8% trong năm 2022

Giảm thuế GTGT từ 10% xuống 8% trong năm 2022

Ngày 11/1/2022, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi phát triển kinh tế – xã hội.

giam-thue-gtgt-tu-10-phan-tram-xuong-8-phan-tram-trong-nam-2022
Giảm thuế GTGT từ 10% xuống 8% trong năm 2022. (Hình minh họa)

Đáng chú ý, là chính sách giảm thuế GTGT từ 10% xuống 8% trong năm 2022.

Theo Nghị quyết này, có một số nội dung nổi bật sau đây:

Giảm thuế GTGT từ 10% xuống 8% trong năm 2022

Theo điều 1, giảm 2% thuế suất giá trị gia tăng, áp dụng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10% (còn 8%) kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, từ ngày 1/2/2022, đến hết ngày 31/12/2022, trừ nhóm hàng hóa, dịch vụ sau:

  • Viễn thông, công nghệ thông tin, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại, sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng (không kể khai thác than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hoá chất,
  • Sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt;
  • Công nghệ thông tin theo pháp luật về công nghệ thông tin;

Về mức giảm, cơ sở kinh doanh tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ đang áp dụng mức thuế suất giá trị gia tăng 8%. Còn cơ sở kinh doanh tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp tỷ lệ % trên doanh thu được giảm 20% mức tỷ lệ % để tính thuế giá trị gia tăng.

Chính sách đầu tư phát triển:

Tăng chi đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách nhà nước tối đa 176 nghìn tỷ đồng, tập trung trong 2 năm 2022 và 2023, về các linh vực:

  • Y tế:
  • An sinh xã hội, lao động, việc làm:
  • Hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh:
  • Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng

Hỗ trợ tiền thuê nhà

  • a) Hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động có quan hệ lao động, đang ở thuê, ở trọ, làm việc trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu vực kinh tế trọng điểm (sử dụng khoảng 6,6 nghìn tỷ đồng từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách trung ương năm 2021);
  • b) Tăng hạn mức bảo lãnh Chính phủ đối với trái phiếu phát hành trong nước cho Ngân hàng Chính sách Xã hội tối đa 38,4 nghìn tỷ đồng để cho vay hỗ trợ giải quyết việc làm; học sinh, sinh viên; các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập; cá nhân vay mua, thuê mua nhà ở xã hội, xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở theo chính sách về nhà ở xã hội; thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030.

Nghị quyết số 43/2022/QH15 có hiệu lực từ ngày 11/01/2022 đến ngày 31/12/2023.

 

——————

Ban truyền thông Luật Nguyễn

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on pinterest
Share on skype

Bạn có thể quan tâm

Scroll to Top