Không mở thủ tục phá sản đối với Công ty Cổ phần Phát triển Du lịch An Giang

Không mở thủ tục phá sản đối với Công ty Cổ phần Phát triển Du lịch An Giang

Đây là nội dung theo Quyết định 01/2023/QĐ – KMTTPS vừa được Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang tống đạt ngày 07/9/2023 đối với Công ty Cổ phần Phát triển Du lịch An Giang.

Không mở thủ tục phá sản đối với Công ty Cổ phần Phát triển Du lịch An Giang

Cụ thể, theo doanhnghiephoinhap.vn – Ngày 07/9/2023, Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang đã quyết định không mở thủ tục phá sản (Quyết định 01/2023/QĐ – KMTTPS) đối với Công ty Cổ phần Phát triển Du lịch An Giang: mã số doanh nghiệp: 1601067547.

Nội dung của quyết định

Quyết định nêu: Sau khi xem xét đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tư vấn Thiết kế & Đầu tư Xây dựng TL; trụ sở chính: Số 56/8, đường Số 27, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh; địa chỉ liên hệ: Số 87 đường Nguyễn Văn Thủ, phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Đối với Công ty Cổ phần Phát triển Du lịch An Giang; mã số doanh nghiệp: 1601067547; trụ sở chính: Số 911, đường Trần Hưng Đạo, phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Được Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang thụ lý số: 01/2023/TBTL-PS ngày 07 tháng 8 năm 2023.

Sau khi xem xét các giấy tờ, tài liệu liên quan đến yêu cầu mở thủ tục phá sản. Xét thấy, có các căn cứ chứng minh Công ty Cổ phần Phát triển Du lịch An Giang không mất khả năng thanh toán.

quyet-dinh-cua-toa-an-nhan-dan-tinh-an-giang
Quyết định của Tòa án nhân dân tỉnh An Giang

Quyết định của Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang

Sau khi xem xét các giấy tờ, tài liệu liên quan đến yêu cầu mở thủ tục phá sản. Xét thấy, có các căn cứ chứng minh Công ty Cổ phần Phát triển Du lịch An Giang không mất khả năng thanh toán, Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang Quyết định: Không mở thủ tục phá sản đối với Công ty Cổ phần Phát triển Du lịch An Giang; mã số doanh nghiệp: 1601067547; trụ sở chính: Số 911, đường Trần Hưng Đạo, phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tư vấn Thiết kế & Đầu tư Xây dựng TL được nhận lại tiền tạm ứng chi phí phá sản đã nộp 50.000.000 đồng (năm mươi triệu đồng) theo Giấy nộp tiền số 9210286 ngày 12 tháng 6 năm 2023 của Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam, đã chuyển vào tài khoản số 37130100802800000 của Tòa án nhân dân thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang tại Kho bạc Nhà nước An Giang.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tư vấn Thiết kế & Đầu tư Xây dựng TL phải chịu lệ phí nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản là 1.500.000 đồng (một triệu năm trăm nghìn đồng), được trừ vào tiền tạm ứng lệ phí đã nộp 1.500.000 đồng (một triệu năm trăm nghìn đồng) theo Biên lai thu số 0001848 ngày 12 tháng 6 năm 2023 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ra quyết định.

Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định này, người tham gia thủ tục phá sản có quyền đề nghị xem xét lại, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh An Giang có quyền kháng nghị quyết định này.

 

Xem thêm >>> Các tin khác

———-

Nguồn: doanhnghiephoinhap.vn

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on pinterest
Share on skype

Bạn có thể quan tâm

Scroll to Top