Lập hóa đơn GTGT năm 2023 cho HĐDV xây dựng hoàn thành năm 2022?

Lập hóa đơn GTGT năm 2023 cho HĐDV xây dựng hoàn thành năm 2022?

Từ ngày 01/01/2023, thuế suất thuế GTGT được giảm theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP từ 10% xuống 8% đối với một số hàng hóa, dịch vụ sẽ hết hệu lực theo quy định tại Điều 3 Nghị định này. Do đó, có nhiều người thắc mắc đối với hợp đồng dịch vụ trong lĩnh vực xây dựng hoàn thành năm 2022 thì lập hóa đơn GTGT năm 2023 như thế nào. Sau đây, mời bạn đọc cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

lap-hoa-don-gtgt-nam-2023-cho-hddv-xay-dung-hoan-thanh-nam-2022
Lập hóa đơn GTGT năm 2023 cho HĐDV xây dựng hoàn thành năm 2022? (Hình minh họa)

Lập hóa đơn GTGT năm 2023 cho HĐDV xây dựng hoàn thành năm 2022?

Thuế suất thuế GTGT đối với hoạt động xây dựng là bao nhiêu?

Căn cứ vào Điều 4, Điều 9, Điều 10, Điều 11 Thông tư số 219/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành luật thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều luật thuế giá trị gia tăng thì hoạt động xây dựng thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng là 10%.

Căn cứ theo Điều 1 Nghị định 15/2022/NĐ-CP quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội, theo đó:

Giảm thuế giá trị gia tăng

Giảm thuế giá trị gia tăng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10%, trừ nhóm hàng hóa, dịch vụ sau:

  • a) Viễn thông, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại và sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng (không kể khai thác than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hóa chất. Chi tiết tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này.
  • b) Sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Chi tiết tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này.
  • c) Công nghệ thông tin theo pháp luật về công nghệ thông tin. Chi tiết tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này.
  • d) Việc giảm thuế giá trị gia tăng cho từng loại hàng hóa, dịch vụ quy định tại khoản 1 Điều này được áp dụng thống nhất tại các khâu nhập khẩu, sản xuất, gia công, kinh doanh thương mại. Đối với mặt hàng than khai thác bán ra (bao gồm cả trường hợp than khai thác sau đó qua sàng tuyển, phân loại theo quy trình khép kín mới bán ra) thuộc đối tượng giảm thuế giá trị gia tăng. Mặt hàng than thuộc Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này, tại các khâu khác ngoài khâu khai thác bán ra không được giảm thuế giá trị gia tăng.

Trường hợp hàng hóa, dịch vụ nêu tại các Phụ lục I, II và III ban hành kèm theo Nghị định này thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng hoặc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng 5% theo quy định của Luật Thuế giá trị gia tăng thì thực hiện theo quy định của Luật Thuế giá trị gia tăng và không được giảm thuế giá trị gia tăng.

Mức giảm thuế giá trị gia tăng

  • a) Cơ sở kinh doanh tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ được áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 8% đối với hàng hóa, dịch vụ quy định tại khoản 1 Điều này.

Như vậy, giảm thuế giá trị gia tăng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10% xuống áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 8% đối với hàng hóa, dịch vụ không thuộc trường hợp quy định tại điểm a, b, c, d Điều 1 Nghị định 15/2022/NĐ-CP.

Do đó, hoạt động xây dựng thuộc đối tượng giảm thuế giá trị gia tăng.

Thời điểm lập hóa đơn đối với hoạt động xây dựng?

Căn cứ theo quy định vào điểm c khoản 4 Điều 9 Nghị định 123/2020/NĐ-CP về thời điểm lập hóa đơn:

Thời điểm lập hóa đơn đối với hoạt động xây dựng, lắp đặt là thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

Thời điểm xác định thuế GTGT?

Căn cứ vào khoản 5 Điều 8 Thông tư 219/2013/TT-BTC quy định về thời điểm xác định thuế GTGT như sau:

Đối với  xây dựng, lắp đặt, bao gồm cả đóng tàu, là thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

Như vậy, theo các quy định ở trên thì đối với hoạt động xây dựng, lắp đặt thì thời điểm lập hóa đơn là thời điểm xác định thuế GTGT là thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

Thuế suất thuế GTGT năm 2023 cho hợp đồng dịch vụ trong lĩnh vực xây dựng hoàn thành năm 2022 được xác định như thế nào?

Trường hợp công ty đã hoàn thành dịch vụ, hợp đồng xây dựng, lắp đặt vào năm 2022 thì tại thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành là thời điểm lập hóa dơn cũng là thời điểm xác định thuế GTGT đối với hoạt động xây dựng.

Tuy nhiên, nếu tại thời điểm đó công ty không lập hóa đơn mà để sang năm 2023 thì sẽ không còn được áp dụng chính sách giảm thuế theo quy định tại Nghị định 15/2022/NĐ-CP (đã hết hiệu lực từ ngày 31/12/2022)

Thêm vào đó, đối với trường hợp này có thể công ty sẽ phải chịu xử phạt hành chính vì đã lập hóa đơn không đúng thời điểm theo quy định tại Điều 24 Nghị định 125/2020/NĐ-CP.

Xem thêm: Có phải xuất hóa đơn GTGT khi xuất khẩu hàng hóa?

———————

Ban truyền thông Luật Nguyễn

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on pinterest
Share on skype

Bạn có thể quan tâm

Scroll to Top