Mẫu Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (BC26/AC) phụ lục 3.9

Mẫu Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (BC26/AC) phụ lục 3.9

Luật Nguyễn xin giới thiệu mẫu Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (BC26/AC) phụ lục 3.9 (Ban hành kèm theo Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính)

Tải về: file mẫu Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on pinterest
Share on skype

Bạn có thể quan tâm

Scroll to Top