Mẫu Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất trong nước

Mẫu Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất trong nước

Dưới đây là mẫu giấy đề nghị gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt, được ban hành kèm theo Nghị định 109/2020 của Chính phủ và áp dụng đối với doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô trong nước.

Bạn đọc tham khảo thêm và có thể tải về:

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________________

GIẤY ĐỀ NGHỊ GIA HẠN THỜI HẠN NỘP THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT

Kính gửi: Cơ quan thuế …..

[01] Tên người nộp thuế: ……………

[02] Mã số thuế:

 

 

 

[03] Địa chỉ:………………………………………………………………………………………

[04] Số điện thoại:…………………………………………………………………………….

[05] Tên đại lý thuế (nếu có):

[06] Mã số thuế:

 

[07] Loại thuế đề nghị gia hạn:

Thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước.

 

………………….

 

Bạn đọc tải về toàn bộ giấy đề nghị gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt ở đây

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on pinterest
Share on skype

Bạn có thể quan tâm

Scroll to Top