Mẫu hợp đồng thuê xe

Mẫu hợp đồng thuê xe

1. Mẫu hợp đồng thuê xe tự lái

mau-hop-dong-thue-xe

Tải về Mẫu hợp đồng thuê xe tự lái

2. Mẫu hợp đòng thuê xe đơn giản

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

 

HỢP ĐỒNG THUÊ XE

Số: 01–HĐTX

– Căn cứ Bộ Luật Dân sự số… ./20…./QH 11 đã được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày …./0….200…;

– Căn cứ luật thương mại số 3…./20…./QH 11 đã được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày …/….20…;

– Căn cứ vào nhu cầu và khả năng cung ứng của các bên dưới đây.

Hôm nay, ngày … thángnăm 20…. chúng tôi gồm :

BÊN A: (Bên thuê)

– Địa chỉ:.

– Đại diện:- Chức vụ: Giám đốc

– Mã số thuế:

BÊN B: (Bên cho thuê)

– Địa chỉ:

– Điện thoại:

– Đại diện: – Chức vụ: Giám đốc

– Mã số thuế:

Sau khi bàn bạc, thỏa thuận, hai bên thống nhất ký kết hợp đồng thuê xe với các điều khoản như sau:

…………..

Mẫu hợp đồng thuê xe đơn giản tải về tại đây

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on pinterest
Share on skype

Bạn có thể quan tâm

Scroll to Top