Mẫu Thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hoá đơn

Mẫu Thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hoá đơn

Luật Nguyễn xin giới thiệu Mẫu Thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hoá đơn (Mẫu: TB04/AC Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính)

Nội dung:

  • Mẫu Thông báo điều chỉnh thông tin hóa đơn

 

THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN

TẠI THÔNG BÁO PHÁT HÀNH HÓA ĐƠN

       (Dành cho tổ chức, cá nhân kinh doanh phát hành hóa đơn đặt in, tự in)

 

  1. Tên đơn vị phát hành hóa đơn…………………………………………………………
  2. Mã số thuế:…………………………………………………………………………………….
  3. Địa chỉ trụ sở chính:………………………………………………………………………..
  4. Điện thoại:………………………………………………………………………………………

Ngày……..tháng……..năm…………., (tổ chức, cá nhân)  đã có thông báo phát hành hóa đơn. Nay (tổ chức, cá nhân) đăng ký thông tin thay đổi như sau:

STT Thông tin thay đổi Thông tin cũ Thông tin mới
   
   

 

  1. Thông tin đơn vị chủ quản (trường hợp tổ chức, cá nhân dùng hóa đơn của đơn vị chủ quản đặt in, tự in):

– Tên đơn vị:………………………………………………………………………………………………………….

– Mã số thuế:…………………………………………………………………………………………………………

  1. Tên cơ quan thuế tiếp nhận thông báo:……………………………………………………………….

Tải về Mẫu Thông báo điều chỉnh thông tin hóa đơn 3.12

—————–

Ban truyền thông Luật Nguyễn

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on pinterest
Share on skype

Bạn có thể quan tâm

Scroll to Top