Mẫu tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế

Mẫu tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế

Luật Nguyễn xin giới thiệu Mẫu số: 08-MST – Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế (Ban hành kèm theo Thông tư 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2020 của Bộ Tài chính)

Nội dung tờ khai:

Mẫu số: 08-MST
(Ban hành kèm theo Thông tư 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2020 của Bộ Tài chính)

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TỜ KHAI
ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THUẾ

 

□ Doanh nghiệp,
hợp tác xã
□ Tổ chức

 

□ Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh □ Cá nhân

 

□ Khác

 

 

1. Tên người nộp thuế:

2. Mã số thuế:

3. Địa chỉ trụ sở chính:

4. Thông tin đại lý thuế (nếu có):

4a. Tên:

4b. Mã số thuế:

4c. Hợp đồng đại lý thuế: số…… ngày….

Đăng ký bổ sung, thay đổi các chỉ tiêu đăng ký thuế như sau:

Chỉ tiêu (1) Thông tin đăng ký cũ (2) Thông tin đăng ký mới (3)
I- Điều chỉnh thông tin đã đăng ký:

– Chỉ tiêu :

Địa chỉ trị sở chính

II- Bổ sung thông tin:

Người nộp thuế cam đoan những thông tin kê khai trên là hoàn toàn chính xác và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đã khai./.

………………

 

Tải về mẫu Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế

 

———————-

Ban truyền thông Luật Nguyễn

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on pinterest
Share on skype

Bạn có thể quan tâm

Scroll to Top