Mở “cao điểm 90 ngày đêm” cho việc bãi bỏ sổ hộ khẩu giấy

Mở “cao điểm 90 ngày đêm” cho việc bãi bỏ sổ hộ khẩu giấy

Theo quy định tại khoản 3 Điều 38 Luật Cư trú năm 2020, bắt đầu từ 1-1-2023, sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy sẽ chính thức bị “khai tử”, không còn giá trị sử dụng. Cơ quan chức năng sẽ quản lý thông tin cư trú của người dân bằng phương thức điện tử thay vì sổ giấy như bấy lâu nay.

bai-bo-so-ho-khau-giay
Mở “cao điểm 90 ngày, đêm” cho việc bãi bỏ sổ hộ khẩu giấy. (Hình minh họa)

Mở “cao điểm 90 ngày đêm” cho việc bãi bỏ sổ hộ khẩu giấy

Vào đầu năm nay, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 06/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2022 Phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06). Tiếp sau “tài nguyên gốc cho chuyển đổi số”. Đề án có phạm vi và tầm ảnh hưởng rộng tới đa ngành, địa phương và lĩnh vực.

7 quan điểm chỉ đạo lớn với 5 nhóm tiện ích 

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh, Đề án 06 của Chính phủ đã xác định 7 quan điểm chỉ đạo lớn; các mục tiêu hướng tới 5 nhóm tiện ích với lộ trình của từng nhiệm vụ trong năm 2022 và giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030 cụ thể là:

  • (1) Ứng dụng dữ liệu dân cư phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến, trong đó ưu tiên hàng đầu là 25 thủ tục thiết yếu liên quan đến người dân;
  • (2) Ứng dụng phục vụ phát triển kinh tế, xã hội; 
  • (3) Ứng dụng phục vụ xây dựng công dân số;
  • (4) Hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư;
  • (5) Ứng dụng phục vụ chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp.

Tương ứng với đó là danh mục 52 nhiệm vụ của các bộ, ngành, địa phương với các mốc thời gian hoàn thành rất cụ thể.

Một lần nữa, trong Hội nghị sơ kết 6 tháng năm 2022 triển khai Đề án 06 Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh thêm tầm quan trong của Đề án 06. Đề án 06 ảnh hưởng trực tiếp tới người dân với vai trò cụ thể hóa Chương trình chuyển đổi số quốc gia, góp phần cải cách thủ tục hành chính. Phải lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu, động lực chuyển đổi số; người dân, doanh nghiệp phải tham gia vào quá trình chuyển đổi số. Thủ tướng cũng xác định rằng Đề án 06 đòi hỏi quyết tâm, nỗ lực lớn cùng với hành động quyết liệt, đổi mới tư duy của hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân để đạt được những kết quả tốt.

Triển khai thực hiện Đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ với kế hoạch mở “cao điểm 90 ngày, đêm”

Nhằm tăng cường triển khai thực hiện Đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ thì mới đây Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06, Bộ Công an) vừa ban hành kế hoạch mở “cao điểm 90 ngày, đêm” nhằm đảm bảo hoàn thành những chỉ tiêu triển khai Luật Cư trú năm 2020 về việc bãi bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú.

Trong “cao điểm 90 ngày, đêm”, Cục Cảnh sát QLHC về TTXH phân rõ những phần việc với thời gian phải hoàn thành cụ thể, qua đó, Công an các đơn vị, địa phương bám sát kế hoạch để thực hiện hiệu quả; khẩn trương hoàn thành điều tra cơ bản rà soát, phân loại công dân trên địa bàn chưa được cấp CCCD theo diện thường trú, tạm trú, chưa được giải quyết đăng ký thường trú; các trường hợp không thể thu nhận hồ sơ cấp CCCD.

Cập nhật, tạo biến động dân cư trên hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đối với các trường hợp không thể thu nhận hồ sơ cấp CCCD để Cục Cảnh sát QLHC về TTXH đối sánh, điều chỉnh kịp thời danh sách các trường hợp chưa thu nhận hồ sơ cấp CCCD. Tăng cường thực hiện các nội dung, giải pháp quản lý tạm trú, xác minh và trả lời xác minh theo hướng dẫn. Tham mưu với Đảng ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo các đơn vị, tổ chức tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính vận động, hướng dẫn công dân làm thủ tục cấp CCCD đối với trường hợp sử dụng chứng minh Nhân dân (CMND) 9 số khi thực hiện các thủ tục hành chính, giao dịch dân sự.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng đó là bảo đảm dữ liệu dân cư “đúng, đủ, sạch, sống”. Công an địa phương hoàn thành việc thực hiện rà soát, đề nghị xác lập lại số định danh cá nhân, huỷ thẻ CCCD gắn chip sai thông tin. Tăng cường các giải pháp bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu làm sạch dữ liệu; tiếp tục rà soát, đối chiếu tàng thư, bổ sung, cập nhật thông tin CMND 9 số vào hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Theo quy định tại khoản 3 Điều 38 Luật Cư trú năm 2020, bắt đầu từ 1-1-2023, sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy sẽ chính thức bị “khai tử”, không còn giá trị sử dụng. Cơ quan chức năng sẽ quản lý thông tin cư trú của người dân bằng phương thức điện tử thay vì sổ giấy như bấy lâu nay. 

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thiện các cơ sở dữ liệu chuyên ngành

Mới đây, Cục C06 Bộ Công an có văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức, sở, ban, ngành khi tiếp nhận yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính, giao dịch dân sự của người dân thì căn cứ vào thông tin trên thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử, thông báo số định danh cá nhân, xác nhận thông tin về cư trú và nghiên cứu, sử dụng các phương thức ứng dụng dữ liệu dân cư… để xác định nơi cư trú của công dân.

Các bộ ngành cũng cần tập trung rà soát, điều chỉnh sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến sổ hộ khẩu, sổ tạm trú hoặc có yêu cầu xuất trình giấy tờ, tài liệu xác nhận về cư trú để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp, thống nhất với quy định của Luật cư trú 2020, không yêu cầu công dân xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú.

Đối với những trường công dân chuyển khẩu từ các địa phương khác đến không có hồ sơ trong tàng thư CMND 9 số, đề nghị lập phiếu xác minh gửi Công an địa phương nơi công dân sinh sống trước đây để trao đổi thông tin CMND 9 số. Tiếp nhận, giải quyết hiệu quả hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến. Thực hiện tiếp nhận, giải quyết hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực đăng ký cư trú, cấp CCCD theo chỉ tiêu được giao trong năm 2022.

Đối với nhóm dịch vụ công trực tuyến của ngành Công an chủ trì bảo đảm tối thiểu 30% hồ sơ đăng ký thường trú, 50% hồ sơ đăng ký tạm trú, 70% hồ sơ khai báo tạm vắng, 100% thực hiện thông báo lưu trú được tiếp nhận thông qua cổng dịch vụ công trực tuyến; các dịch vụ công còn lại đảm bảo 100% hồ sơ hoàn toàn thực hiện trên dịch vụ công trực tuyến (không tiếp nhận trực tiếp).

Đối với các dịch vụ công trực tuyến còn lại đảm bảo hồ sơ dịch vụ công trực tuyến đạt từ 30% – 40% được tiếp nhận thông qua dịch vụ công trực tuyến. Đối với nhóm dịch vụ công trực tuyến của các bộ, ngành, địa phương tham mưu cho lãnh đạo các cấp có giải pháp nâng cao tỷ lệ hồ sơ dịch vụ công trực tuyến, trong đó đối với 11/25 địch vụ công trực tuyến đã hoàn thành tích hợp lên cổng dịch vụ công quốc gia đảm bảo tối thiểu 50% hồ sơ được tiếp nhận trực tuyến trên cổng dịch vụ công.

Đối với các dịch vụ công còn lại đảm bảo tối thiểu 20% – 30% hồ sơ được tiếp nhận trực tuyến trên cổng dịch vụ công. Công an các đơn vị, địa phương thực hiện chỉ tiêu cấp tài khoản định danh điện tử. Tổng số tài khoản định danh điện tử phải được kích hoạt thành công 82.701.779 tài khoản, trong đó tài khoản mức 2 là 13.155.109 tài khoản.

Để thực hiện hiệu quả, kịp thời nội dung trên, Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cũng đề nghị Công an các cấp tham mưu, đề xuất Đảng ủy, chính quyền các cấp tại địa phương tập trung chỉ đạo hoàn thành việc rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền ban hành có quy định việc xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú khi thực hiện các thủ tục hành chính, giao dịch dân sự để sửa đổi, bổ bỏ hoặc ban hành mới để bảo đảm có hiệu lực trước ngày 31/12/2022.

Ban hành văn bản chỉ đạo cơ quan, đơn vị, tổ chức, sở, ban, ngành có chức năng tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, giao dịch dân sự nghiên cứu, sử dụng phù hợp, hiệu quả 7 phương thức sử dụng thông tin công dân thay thế việc yêu cầu xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú khi giải quyết các thủ tục hành chính, giao dịch dân sự nhằm tạo điều kiện thuận lợi, giảm phiền hà, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của công dân; Đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thiện các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, hạ tầng về hệ thống, bảo đảm an ninh an toàn thông tin để triển khai thực hiện các giải pháp kết nối, chia sẻ dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

 

Xem các tin khác

—————

Ban truyền thông Luật Nguyễn

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on pinterest
Share on skype

Bạn có thể quan tâm

Scroll to Top