Quy định mới về hộ chiếu, giấy thông hành

Quy định mới về hộ chiếu, giấy thông hành

Bộ Công an vừa ban hành Thông tư 73/2021/TT-BCA ngày 29/6/2021 Quy định về mẫu hộ chiếu, giấy thông hành và các biểu mẫu liên quan.

quy-dinh-moi-ve-ho-chieu-giay-thong-hanh
Quy định mới về hộ chiếu, giấy thông hành. (Hình minh họa)

Theo Thông tư 73, Mẫu tờ khai đề nghị cấp, gia hạn và trình báo mất hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ thực hiện theo quy định tại Thông tư số 04/2020/TT-BNG ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Bộ Ngoại giao hướng dẫn việc cấp, gia hạn, hủy giá trị sử dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ và cấp công hàm đề nghị phía nước ngoài cấp thị thực.

Mẫu tờ khai đề nghị cấp, trình báo mất giấy thông hành và cấp giấy chứng nhận nhập cảnh thực hiện theo quy định tại Nghị định số 76/2020/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết đối tượng, trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp, thu hồi, hủy giá trị sử dụng giấy thông hành.

Một số Quy cách kỹ thuật  chung của hộ chiếu:

Quy cách chung:

* Mặt ngoài của trang bìa in quốc hiệu, quốc huy, tên hộ chiếu; hộ chiếu có gắn chíp điện tử có biểu tượng chíp điện tử;

* Hình ảnh tại các trang trong hộ chiếu là cảnh đẹp đất nước, di sản văn hóa Việt Nam, kết hợp cùng họa tiết trống đồng;

* Ngôn ngữ sử dụng trong hộ chiếu: tiếng Việt và tiếng Anh;

* Số trang trong cuốn hộ chiếu không kể trang bìa: 48 trang đối với hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ và hộ chiếu phổ thông có thời hạn 5 năm hoặc 10 năm, 12 trang đối với hộ chiếu phổ thông có thời hạn không quá 12 tháng;

* Kích thước theo tiêu chuẩn ISO 7810 (ID-3)

* Chíp điện tử được đặt trong bìa sau của hộ chiếu có gắn chíp điện tử;

*  Bìa hộ chiếu là loại vật liệu nhựa tổng hợp, có độ bền cao;

*  Chữ, số hộ chiếu được đục lỗ bằng công nghệ laser thông suốt từ trang 1 tới bìa sau cuốn hộ chiếu và trùng với chữ, số ở trang 1;

* Toàn bộ nội dung, hình ảnh in trong hộ chiếu được thực hiện bằng công nghệ hiện đại đáp ứng yêu cầu bảo an, chống nguy cơ làm giả và đạt tiêu chuẩn ICAO.

Mẫu hộ chiếu:

  • Hộ chiếu ngoại giao, trang bìa màu nâu đỏ (mẫu HCNG);
  • Hộ chiếu công vụ, trang bìa màu xanh lá cây đậm (mẫu HCCV);
  • Hộ chiếu phổ thông, trang bìa màu xanh tím (mẫu HCPT).

Xem thêm >>> Thủ tục xin cấp visa – hộ chiếu

Về mẫu giấy thông hành:

Quy cách chung:

* Mặt ngoài của trang bìa in quốc hiệu, quốc huy, tên giấy thông hành;

*  Ngôn ngữ sử dụng trong giấy thông hành: tiếng Việt và tiếng Campuchia đối với giấy thông hành biên giới Việt Nam – Campuchia; tiếng Việt và tiếng Lào đối với giấy thông hành biên giới Việt Nam – Lào; tiếng Việt và tiếng Trung Quốc đối với giấy thông hành xuất nhập cảnh vùng biên giới Việt Nam – Trung Quốc;

* Số trang trong giấy thông hành không kể trang bìa: 16 trang đối với giấy thông hành biên giới Việt Nam – Campuchia và giấy thông hành biên giới Việt Nam – Lào, 28 trang đối với giấy thông hành xuất nhập cảnh vùng biên giới Việt Nam – Trung Quốc;

* Kích thước theo chuẩn ISO 7810 (ID-3)

* Bìa giấy thông hành là loại vật liệu nhựa tổng hợp, có độ bền cao.

* Toàn bộ nội dung in trong giấy thông hành được thực hiện bằng công nghệ hiện đại đáp ứng yêu cầu bảo an, chống nguy cơ làm giả.

Mẫu giấy thông hành:

  • Giấy thông hành biên giới Việt Nam – Campuchia, trang bìa màu xanh tím (mẫu GTHVN-C);
  • Giấy thông hành biên giới Việt Nam – Lào, trang bìa màu xanh da trời (mẫu GTHVN-L);
  • Giấy thông hành xuất nhập cảnh vùng biên giới Việt Nam – Trung Quốc cấp cho cán bộ, công chức, trang bìa màu nâu (mẫu GTHVN01-TQ);
  • Giấy thông hành xuất nhập cảnh vùng biên giới Việt Nam – Trung Quốc cấp cho cư dân biên giới, trang bìa màu ghi xám (mẫu GTHVN02-TQ).

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 14 tháng 8 năm 2021.

Các ấn phẩm trắng hộ chiếu, giấy thông hành đã cung cấp cho các cơ quan trước ngày Thông tư này có hiệu lực mà chưa cấp hết thì được tiếp tục sử dụng, chậm nhất đến ngày 01 tháng 01 năm 2022 phải thực hiện thống nhất theo mẫu hộ chiếu, giấy thông hành quy định tại Thông tư này.

Hộ chiếu, giấy thông hành đã được cấp trước ngày 01 tháng 01 năm 2022 có giá trị sử dụng đến hết thời hạn ghi trong hộ chiếu, giấy thông hành.

 

—————

Ban truyền thông Luật Nguyễn

Nguồn: Thông tư số 73/2021/TT-BCA

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on pinterest
Share on skype

Bạn có thể quan tâm

Scroll to Top