Quy định về hóa đơn chứng từ kể từ ngày 01/07/2022

Quy định về hóa đơn chứng từ kể từ ngày 01/07/2022

Theo Công văn số 7563/CTTPHCM-TTHT của Cục thuế TPHCM ban hành ngày 29/6/2022, kể từ ngày 01/07/2022, các tổ chức, khấu trừ thuế TNCN bắt buộc phải chuyển đổi áp dụng chứng từ điện tử khấu trừ thuế TNCN

Căn cứ pháp lý

quy-dinh-ve-hoa-don-chung-tu-ke-tu-ngay-01-07-2022
Quy định về hóa đơn chứng từ kể từ ngày 01/07/2022. (Hình minh họa)

Quy định về hóa đơn chứng từ kể từ ngày 01/07/2022

Về hóa đơn giấy truyền thống

Theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ Và Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17/9/2021 về hóa đơn điện tử của Bộ Tài chính, tổ chức, cá nhân kinh doanh, hộ cá nhân kinh doanh, doanh nghiệp bắt buộc phải chuyển sang hóa đơn điện tử từ ngày 1/7/2022

Như vây, hóa đơn giấy truyền thống chỉ được sử dụng đến hết ngày 30/6 và từ 1/7/2022, các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh sẽ chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử.

Về xử lý chuyển tiếp chứng từ khấu trừ thuế TNCN

  • Theo Công văn số 7563/CTTPHCM-TTHT của Cục thuế TPHCM ban hành ngày 29/6/2022, kể từ ngày 01/07/2022, các tổ chức, khấu trừ thuế TNCN bắt buộc phải chuyển đổi áp dụng chứng từ điện tử khấu trừ thuế TNCN, theo quy định tại Nghị định 123/2020/NĐ-CP. Thủ tục đăng ký, sử dụng theo thủ tục đăng ký khấu trừ tự in theo Thông tư số 37/2010/TT-BTC
  • Chứng từ điện tử phải được hiển thị đầy đủ, chính xác các nội dung của chứng từ đảm bảo không dẫn tới cách hiểu sai lệch để người sử dụng có thể đọc được bằng phương tiện điện tử.

Lưu ý:

  • Từ ngày 01/07/2022, cơ quan thuế hủy bỏ hiệu lực việc chấp thuận sử dụng chứng từ khấu trừ tự in đã trả lời chấp nhận cho các Tổ chức chi trả thu nhập. Các Tổ chức chi trả thu nhập chỉ được sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN tự in đến hết ngày 30/06/2022.
  • Đối với Chứng từ khấu trừ thuế TNCN do cơ quan thuế cấp còn tồn thì các Tổ chức chi trả thu nhập thực hiện gạch chéo lưu giữ tại quyển và điền vào phần sử dụng tại cột xóa bỏ trong Bảng kê thanh toán biên lai (mẫu: CTT25/AC).
  • Các Tổ chức chi trả thu nhập tự xây dựng hệ thống phần mềm để sử dụng chứng từ điện tử mà không bắt buộc theo quy định tại Khoản 1 Điều 32 Nghị định 123/2020/NĐ-CP

Về đăng ký sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN

Tổ chức trả thu nhập có nhu cầu sử dụng chứng từ khấu trừ phải nộp hồ sơ cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý qua Cổng thông tin thuedientu Hồ sơ bao gồm:

  • Thông báo phát hành chứng từ khấu trừ (mẫu 02/PH-BLG Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP)
  • Trường hợp Cổng thông tin ( ứng dụng HTKK) chưa cập nhật mẫu 02/PH-BLG thì các tổ chức chi trả thu nhập gửi hồ sơ đến cổng hcmtax

Lưu ý:

Đối với các tổ chức chi trả thu nhập là văn phòng đại diện chưa có chữ ký số, văn phòng đại diện có thể đăng ký chữ ký số được cấp 1 lần có hiệu lực sử dụng trong 5 ngày..

Bạn xem đầy đủ Công văn số 7563/CTTPHCM-TTHT ở đây:

cong-van-7563-CTTPHCM-TTHT

cong-van-7563-CTTPHCM-TTHT-1

 

Xem thêm >>> Hướng dẫn xuất hóa đơn thuế GTGT 8% cập nhật mới nhất

 

———

Nguồn: CTTPHCM

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on pinterest
Share on skype

Bạn có thể quan tâm

Scroll to Top