Tăng lương 30% cho cán bộ, công chức, viên chức, 15% cho người nghỉ hưu từ 01/7/2024

Tăng lương 30% cho cán bộ, công chức, viên chức, 15% cho người nghỉ hưu từ 01/7/2024

Từ ngày 01/7/2024, Chính phủ sẽ chính thức tăng lương cho cán bộ, công chức, viên chức và người nghỉ hưu. Cụ thể, mức tăng lương là 30% đối với cán bộ, công chức, viên chức và 15% đối với người nghỉ hưu. Đây là một quyết định quan trọng, phản ánh sự quan tâm của nhà nước đối với đời sống của những người làm việc trong khu vực công và những người đã nghỉ hưu, góp phần cải thiện mức sống và đảm bảo công bằng xã hội.

tang-luong-30-cho-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-15-cho-nguoi-nghi-huu-tu-01-7-2024
Hình minh hoạ

Tăng lương 30% cho cán bộ, công chức, viên chức, 15% cho người nghỉ hưu

Tăng lương 30% cho cán bộ, công chức, viên chức

Theo thông báo từ Bộ Nội vụ, Chính phủ đã đề xuất tăng lương cơ sở từ 1,8 triệu đồng/tháng hiện nay lên 2,34 triệu đồng/tháng, tương đương mức tăng 30%. Điều chỉnh này sẽ có hiệu lực từ ngày 01/7/2024. Đây là mức tăng lương cơ sở cao nhất từ trước đến nay, nhằm đảm bảo đời sống cho cán bộ, công chức, viên chức và các đối tượng hưởng lương hưu, trợ cấp và các chính sách hỗ trợ liên quan đến mức lương cơ sở.

Đối tượng áp dụng:

  • Cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội từ trung ương đến địa phương.
  • Nhân viên làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập.

Mức tăng lương:

  • Tăng 30% so với mức lương hiện tại (từ 1,8 triệu đồng/tháng hiện nay lên 2,34 triệu đồng/tháng)

Tăng lương 15% cho người nghỉ hưu

Bên cạnh việc tăng lương cơ sở, Chính phủ cũng đề xuất tăng 15% mức lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hiện hưởng.

Đối tượng áp dụng:

  • Những người nghỉ hưu theo quy định của pháp luật, bao gồm cả những người hưởng lương hưu từ ngân sách nhà nước và từ quỹ bảo hiểm xã hội.

Mức tăng lương:

  • Tăng 15% so với mức lương hưu hiện tại.
  • Đối với người hưởng lương hưu trước năm 1995, nếu sau khi điều chỉnh mà mức hưởng thấp hơn 3,2 triệu đồng/tháng thì sẽ được tăng thêm 0,3 triệu đồng/tháng.
  • Những người có mức hưởng từ 3,2 triệu đồng/tháng đến dưới 3,5 triệu đồng/tháng sẽ được điều chỉnh lên 3,5 triệu đồng/tháng.

Ngoài ra, Chính phủ đề xuất điều chỉnh trợ cấp ưu đãi người có công theo mức chuẩn trợ cấp từ 2,055 triệu đồng lên 2,789 triệu đồng/tháng (tăng 35,7%, cao hơn 5,7% so với mức tăng lương 30% của công chức, viên chức ); giữ nguyên tương quan hiện hưởng các mức trợ cấp ưu đãi người có công so với mức chuẩn trợ cấp.

Cạnh đó, điều chỉnh trợ cấp xã hội theo mức chuẩn từ 360.000 đồng lên 500.000 đồng/tháng (tăng 38,9%).

Chính phủ đề nghị cho phép mở rộng phạm vi sử dụng nguồn tích lũy cải cách tiền lương của ngân sách Trung ương và địa phương để chi cho việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp ưu đãi người có công, trợ cấp xã hội, chính sách an sinh xã hội và tinh giản biên chế.

Việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và trợ cấp xã hội được thực hiện theo Nghị quyết số 27 Ban Chấp hành Trung ương Khóa 12 về cải cách chính sách tiền lương. Theo đó, cải cách tiền lương sẽ được thực hiện theo “lộ trình, từng bước, hợp lý, thận trọng, khả thi”.

Hiện tại, Chính phủ đang đề xuất thực hiện 4/6 nội dung cải cách tiền lương khu vực công theo Nghị quyết số 27. Hai nội dung còn lại, bao gồm các bảng lương mới và cơ cấu lại, sắp xếp thành 9 chế độ phụ cấp mới, sẽ được tiếp tục nghiên cứu để hoàn thiện và trình Quốc hội xem xét, quyết định trong thời gian tới.

Việc tăng lương và điều chỉnh các chế độ trợ cấp được kỳ vọng sẽ góp phần cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người nghỉ hưu và các đối tượng khác. Đây cũng là động lực để nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước và góp phần phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

 

Xem thêm >>> Các tin khác

——————

Ban truyền thông Luật Nguyễn

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on pinterest
Share on skype

Bạn có thể quan tâm

Scroll to Top